Digital regionträff den 12 november

Den 12 november kl. 9:00-12:00 bjuder MUCF in till digital regionträff om ungas psykiska ohälsa samt modell för samverkan med civilsamhället. 

Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena. Efter en gemensam introduktion följer tema-specifika föreläsningar och diskussioner. Du väljer själv vilket tema du vill delta i när du anmäler dig.

Träffen har två olika teman:

Ungdomsfrågor:
Hur man kan arbeta med ungdomars psykiska ohälsa utifrån ett ungdomsperspektiv? Linda Hiltunen, Universitetslektor i sociologi vid Linnéuniversitetet, introducerar oss till ämnet. Vidare berättar Region Värmland om sitt arbete med sajten ”Hur mår du nu”. Sajten har tagits fram i ett samarbete mellan ungdomar, första linjen unga och Region Värmland. Även Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län presenterar sitt arbete med att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i verksamheter rörande barns och ungas psykiska hälsa.

Civilsamhällesfrågor:
MUCF arbetar under hösten med att ta fram en ny samverkansmodell för att underlätta samverkan mellan offentliga parter och civilsamhällets aktörer. Under träffen vill vi ge er möjlighet att genom en workshop testa och ge inspel på modellen. Vi vill se hur den kan fungera utifrån ett regionalt perspektiv och kopplat till de frågor som är aktuella för samverkan hos er.

Modellen tas fram med avstamp i Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen som nyligen har uppdaterats, samt i de sex principerna om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald som används när vi följer upp villkoren för det civila samhället. Vi har också samlat erfarenheter från andra beprövade modeller och processer.

Varför regionträffar?

MUCF:s tanke är att den här typen träff ska främja ungdomsperspektivet och samverkan med civilsamhället i regionerna. Samtliga regioner i Sverige är inbjudna till konferensen. Träffarnas tema utgår ifrån regionernas önskemål som in kommit till myndigheten vid tidigare träffar.

Tid och plats

Var?
Via konferensplattformen Zoom. Länk skickas ut några dagar innan regionträffen äger rum. 

När?
Torsdagen den 12 november kl. 9:00-12.00.

Anmälan

Ni får gärna delta flera personer från varje region. Anmälan gäller per länk. Vill ni vara flera och titta per länk kan ni göra det, men då får ni utse en av er som deltar i de interaktiva delarna. Konferensen är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är den 30 oktober.

Anmälan

Varmt välkomna!