Digital lansering Nya Erasmus+

I samband med att den nya programperioden startar bjuder MUCF och UHR, Utbildnings- och högskolerådet, in till en digital lansering av nya Erasmus+. Eventet vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om den kommande programperioden och dess möjligheter.

 

Målgrupp: Intresserade av Erasmus+ nya programperiod
Tid: 19 mars kl. 9.00-12.00
Plats: Online via plattformen InvitePeople
Arrangör: MUCF och UHR
Pris: Ingen kostnad

Under förmiddagens program varvas inspiration och aktuella spaningar med intressanta panelsamtal och projektexempel. Självklart ges du även en inblick i vad som är nytt och vilka möjligheter det finns inom nya Erasmus+. Hur lyckas du och din verksamhet med internationella utbyten och samarbeten – och med vilka effekter för unga och samhället i stort?

Lanseringseventet pågår live mellan kl. 9-12 fredagen den 19 mars. Eventet modereras av Linus Wellander, MUCF, samt presenteras av Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Maria Linna Angestav, tf generaldirektör UHR.

Anmälan till digital lansering nya Erasmus+ (InvitePeople)

 

Talare

Anna Ekström, Utbildningsminister

Mariya Gabriel, EU-kommissionär för områdena innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Per Grankvist, journalist, författare och folkbildare

Carola Gunnarsson, förste vice ordförande i SKR:s styrelse samt internationell talesperson för Europas kommuner och regioner

Daniel Silander, docent i statsvetenskap, Linnéuniversitetet samt representant för europeiska forskningsnätverket Research-based analysis of European youth programmes (RAY)

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms Universitet

 

Välkommen ny som erfaren Erasmus+-deltagare!