Det här kan du göra inom ungdomspolitik

Ta reda på hur unga har det i din kommun, utbilda dina kollegor och läs våra rapporter om ungas livsvillkor.

Anki Andersson Botkyrka kommun

Ta reda på ungas situation i din kommun - använd Lupp

Hälften av landets 290 kommuner har använt sig av vår ungdomsenkät Lupp®, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut.

Ungdomsenkäten Lupp

Hitta den senaste statistiken om unga på Ungidag.se

På webbportalen Ungidag.se hittar du den senaste statistiken om hur unga har det idag. Webbportalen innehåller statistik från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

Webbportalen Ungidag.se

Läs hur andra arbetar med ungdomspolitik

Här har vi samlat artiklar om hur kommuner jobbar med ungas inflytande, jämställdhet och egen försörjning. Läs också om hur en statlig myndighet – Tillväxtverket – arbetar med ungdomsperspektivet.

Verksamhetsexempel

Se film från vårt seminarium om nya ungdomspolitiken

På filmen från vårt seminarium på Rikskonferensen 2014 redovisades det viktigaste med ungdomspolitiken. Se seminariet Med fokus på unga - ett lokalt perspektiv på den nationella ungdomspolitiken.

Webbsändning

Utbilda dina kolleger

Arrangera lokala utvecklingsdagar eller ett semiarium om ungdomspolitiken. Använd gärna vår Powerpoint "Med fokus på unga" med talarmanus.

Med fokus på unga (powerpoint)

Skaffa ökad kunskap om ungas situation och livsvillkor, attityder och värderingar

Genom att läsa våra rapporter om ungas situation och livsvillkor, attityder och värderingar får du ökad kunskap:

  • Ung idag - redovisning av ungas livsvillkor.
  • Fokusserien med djupare analys av ett speciellt tema, exempelvis jämställdhet, funktionsnedsättning och inflytande.
  • Attityd- och värderingsstudien om ungas attityder och värderingar.

Rapporterna Ung idag, Fokus, och Unga med attityd