Det demokratiska värdet stärks

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) i Åmåls kommun använder programmet Erasmus+ Ung och Aktiv som verktyg i kommunen för att det bidrar till att det demokratiska värdet stärks.
- Ungdomarna utvecklas, onödiga fördomar filas bort och ungdomarna blir förberedda på den internationella arbetsmarknad vi har framför oss.

Bild på Michael Kalrsson

Varför är det viktigt för dig som politiker att ni arbetar med EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv?

”Ensam är inte stark” Vikten av internationella kontakter är stor för att kunna utvecklas. Det är viktigt för oss att skapa möjligheter till internationell rörlighet för unga. Därför är det en stor fördel för oss i Åmål att få arbeta med EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. Det är flera delar i det.

Övergripande hjälps vi åt att bygga en starkare demokrati. Kulturer möts, erfarenheter utbyts och fördomar bryts. Ungdomsarbetslösheten i vår kommun är hög därför är det extra viktigt att vi i kommunen bereder möjligheter för ungdomarna, att arbeta med Eramsus+ Ung och Aktiv är ett sätt.

Det är viktigt att vi tar emot unga personer i Åmål, det berikar och skapar dynamik ute i organisationerna och det har ett stort marknadsföringsvärde för Åmål.  Då varje enskild ungdom som antingen lämnar eller kommer till Åmål som volontär pratar om vår stad och Sverige.

Demokratin - ge  exempel

Jag skulle kunna prata hur mycket som helst om de här frågorna, de angår oss alla. Det är livsavgörande att till exempel stifta bekantskap med andra, åka ifrån mamma och pappa ett tag, åka utanför nationsgränsen. De som åker ut kommer sedan tillbaka och i sin lilla del av umgänge och liv förädlar den demokratin.

Om vi kan påverka ungdomar i något steg betyder det att de sedan i sin tur påverkar andra med det de lärt sig om vad demokrati är.

Mål och prioriteringar för volontärverksamhet i Erasmus+ Ung och Aktiv

Vilka positiva effekter ser du som följd av volontärskap?

 • Kontakter etableras dels med volontärer som åker ut och kommer till Åmål ,men också med alla de sändande och mottagande organisationerna.
 • Jag är stolt över att Åmåls kommun arbetar med Erasmus+ Ung och Aktiv.
 • Väldigt inspirerande och positivt att se hur programmet skapat förutsättningar och påverkat Åmåls ungdomar.
 • Att se de erfarenheter som personalen som arbetar med det här i kommunen har fått och har, det är helt fantastiskt!

Hur har det påverkat kommunen och samhället?

Varje person som kommer som volontär sätter avtryck i den organisation de kommer till. Volontären bidrar och berikar och förändrar verksamheten i positiv riktning i det lilla. Det är viktigt att se det stora i det lilla.

Vilka utmaningar finns det?

Varje person som kommer till Åmål som volontär är en egen individ. De utmaningar som uppkommit har vi löst på ett begåvat sätt. När olika kulturer ska mötas uppstår det alltid något. Det är en del av programmet att komma närmare varandra, så vi har löst det tillsammans.

Hur gör ni med budgetfrågor/kostnader?

Ekonomin har aldrig varit ett problem och vid de tillfällen något dykt upp så har vi löst det. De som arbetar med programmet har gjort det på ett mycket bra sätt. Vi har inte programmet placerat på en förvaltning utan det ligger på utvecklingsenheten i Åmåls kommun.

Dina tips till andra politiker och chefer som idag kanske inte prioriterar detta i sin budget

 • Det innebär ett ansvar att arbeta inom det här EU-programmet. Man måste gå in i det seriöst och ha en tanke bakom varför man vill arbeta med Erasmus+ Ung och Aktiv. Skapa en tanke, gör upp en linje. Det går inte att jobba halvhjärtat med det här.
 • Ha en röd tråd och tänk långsiktigt. Det gäller att ha uthållighet. Omedelbara effekter kanske man inte ser.

Den röda tråden - berätta mer

Varför blev jag politiker, brukar jag tänka. Jo, jag var intresserad av att ge våra yngre medborgare andra möjligheter att vidareutveckla sig. Åmål ligger som det gör på kartan i Sverige. Vi som medborgare måste ta oss dit där saker är och där det händer. Våra ungdomar har långt till storstäder, skolor med mera.

Då vill vi använda de möjligheter som finns till buds. Vi har sett den positiva effekten som programmet ger.

Vi har anställda som arbetar helhjärtat med frågorna. Jag som politiker och andra i kommunen för en löpande dialog. Det finns alltid utmaningar och då är det viktigt att man kan bolla frågor och visa svagheter. Den som ansvarar för programmet hos oss är en fena på det. Mycket av framgångarna beror på individerna som arbetar med det här programmet.

Forskning som visar på nyttan med programmet

Vilka är framgångsfaktorerna?

 • Att vi politiker tänker långsiktigt.
 • Ha visioner. Fokusera.
 • Det sitter i din egen ambition. Var förberedd. Gör det inte halvhjärtat. Tänk långsiktigt.
 • Sätt inte för stora mål. Jobba istället envetet, enträget. Åmåls kommun kan göra en liten del. Förädla demokratin.

Visioner

Ska vi klara av Åmåls, Sveriges och Europas utmaningar så behöver vi ha och skapa rörlighet i Europa. Om Sverige ska vara i framkant när mina barn och eventuella barnbarn blir äldre och kommer ha Europa och resten av världen som sin arbetsmarknad, då behöver vi ge de unga rätt förutsättningar för att klara av det.

De behöver ha uppmuntran och där är bland annat vikten av att kunna flera språk än svenska och engelska viktigt.

Avståndet länder emellan krymper. Att få bort fördomar och motverka att unga förblir inskränkta och då kanske får ultranationalistiska tankar om de aldrig rört sig från sin plats där de bor. Långsiktigt är det alltså enormt viktigt att det finns möjlighet till internationell rörlighet för att klara av utmaningarna.

Intervju med Åmåls ansvarig för internationellt arbete

Fakta om Åmål och Erasmus+ Ung och Aktiv

 • 2005 skickade den första volontären från Åmål.
 • 2007 tog emot fem volontärer till Åmål.
 • Sedan dess har över 70 volontärer varit i Åmål och ett 40- tal unga från Åmål har åkt iväg som volontär.
 • 2006 första ungdomsutbytet. Totalt haft sju ungdomsutbyten.

Organisationer i Åmål som varit involverade:
Barn och utbildningsförvaltningen där volontärerna varit delaktiga som levande skolbussar för att hämta upp barnen hemma och ta sällskap med dem till skolan. Detta dels för att de skulle känns sig säkrare men också för att skapa en effekt där eleverna fick röra på sig mera och minska bilkörandet runt skolgården. Volontärerna har även skapat och varit aktiva med rastaktiviteter för att skapa aktiva raster men också för att minska eventuell mobbning.

SAMVERKET är en kommunal frivillig central vars syfte är att nå ensamma och isolerade kommuninvånare, höja livskvaliteten för utsatta grupper, till exempel äldre, långtidssjuka och nyanlända och stimulera frivilligas insatser som ett komplement till offentlig verksamhet och som en metod att utveckla det goda lokalsamhället. Volontärerna placerade på Samverket stöttade verksamheten ute på äldreboenden, anordnade bingo kaféer, musikunderhållning, språkkaféer och mycket mer. De fick även möjligheten om intresse fanns att skapa sina egna projekt.

Integration och arbetsmarknadsförvaltningen där volontärerna via Young innovation hub som kan liknas en idéfabrik för ungdomar mellan 16 – 30 där fokus ligger på entreprenörskap, hjälper unga att förverkliga sina egna projekt.

Volontärerna är även aktiva inom enheten för ensamkommande ungdomar där uppdraget är att vara behjälplig med fritidsaktiviteter, läxläsning i den mån det går och aktivera ungdomarna.

Europa Direkt Fyrbodal är ett av 14 EU-informationskontor i Sverige. Kontoret medfinansieras av EU-kommissionen, Västra Götalands regionen samt Åmåls kommun vars syfte är att öka medvetenheten och kunskapen om EU bland våra invånare. Kontoret anordnar öppna event, besöker skolor deltar på olika arbetsmässor med mera. Volontärernas huvudsakliga sysslor på kontoret är att skapa ett intresse för EU bland unga men också informera om vilka möjligheter EU har för unga när det gäller studier, arbete, praktik och volontärtjänst.

I maj 2017 antogs en ny internationell strategi för Åmåls kommun. I strategin nämns ett antal för kommunen prioriterade områden. En av dem är öka ungdomars möjlighet till internationell rörlighet:

”Via kommunen ges unga möjligheter till internationell rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik. Den internationella rörligheten ökar förutsättningarna för unga att bli mer attraktiva på en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkunskaper”.

Kontakt

Michael Karlsson

Anna Lundin, volunteer.amal@amal.se