Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokrati

Den svenska demokratin står på en stabil grund. Rättssäkerheten är hög hos våra offentliga verksamheter, tilltron till dem är stor och vi har flera starka och oberoende medier. Det finns ett stort intresse för politik och vi har ett högt valdeltagande. I Sverige finns också ett starkt engagemang i föreningslivet. 

Samtidigt finns ett demokratiskt utanförskap.

Många deltar inte och känner sig heller inte delaktiga i det svenska samhället. Medveten desinformation, näthat och en ökad förekomst av hat och hot i offentliga samtal ökar risken att människor tappar tilltro till demokratin. Därför är det viktigt att frågor om demokrati får ta plats. 

Bild på två unga personer som sitter vid vattnet och blickar mot Sveriges stadshus. Fotograf: Nikola Johnny Mirkovic

MUCF idag om statsbidrag som ett verktyg för att stärka demokratin

Missade du sändningen den 20 januari? Ingen fara, den går att ta del av i efterhand.

MUCF idag kickar igång Skolval 2022 till Riksdagen

På MUCF idag den 24 februari lägger vi fokus på Skolval 2022 - välkomna!

Ungdomsenkäten LUPP

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Därför finns Ungdomsenkäten LUPP! I filmen berättar Alexandra varför din kommun eller region ska ansöka om att delta i LUPP 2022.

Fokus 21 om ungas vilja att förändra

Vilka drivkrafter har unga som engagerar sig i samhällsfrågor? Vilka hinder upplever dem som inte deltar? Ta del av Fokus 21 som visar både positiva resultat och oroväckande fakta.

Omslag till Fokus 21 och citatet: "Jag gör det för jag vill att ungdomar i mitt område ska få bättre förutsättningar [...]. Det är liksom jätteviktigt för mig. Av tjej 20 år.

Demokratihandboken

Vad brinner du för? I demokratihandboken får du tips och idéer på hur du kan ta tillvara ditt engagemang genom att starta en förening eller vidareutveckla en som redan finns.

MUCF idag: Unga och demokratin

Unga & demokrati var temat på det tredje avsnittet i serien MUCF idag.

Demokratipaket till skolan

Att unga är delaktiga i demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Här har skolan en viktig roll! För att underlätta för er som möter unga utvecklar vi ett demokratipaket till skolan i syfte att öka elevers intresse för demokrati. 

Material som ingår i demokratipaketet ligger i en öppen pappkartong

Prata EU med unga

Flera av frågorna som diskuteras och beslutas om på EU-nivå påverkar vår vardag. Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU. Till dig har vi tagit fram Prata EU - en verktygslåda som visar HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag.

Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ett sätt att stärka demokratin är att öka ungas inkludering i de beslut som tas. Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv består av sex komponenter som tillsammans ser till att ungas rättigheter tillgodoses. I filmen berättar utvecklingsledare Linus Welander om modellen. 

Ungas inflytande

Våren 2021 släppte vi rapporten Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla. I filmen tar utredare Vanessa Sevedag upp några av de resultat som handlar om ungas inflytande.

Ungas organisering

Vi fördelar statsbidrag till projekt som stödjer ungas organisering och inflytande i samhället. 

Motverka rasism och intolerans

Vi fördelar statsbidrag till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller intolerans.

Fler statsbidrag

  • Stärka demokratin: Bidraget ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå.
  • Etniska organisationer: Bidraget fördelas till organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället.

CERV

EU-bidrag som stödjer offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU.

Erasmus+ Mobilitet

EU-bidrag inom Erasmus+ till projekt för att öka ungas engagemang. Syftet är att öka ungas delaktighet i Europas demokratiska liv - lokalt och internationellt.

Newsletter block

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: