Debatt om EU:s framtidsfrågor

Bidrag till organisationer och stiftelser för att de ska belysa EU:s framtidsfrågor.

Europakarta

Ansökningstider

Detta bidrag går inte längre att söka.

Bidraget syftade till att belysa EU:s framtidsfrågor inom de här områdena:

  • den ekonomiska krisen
  • demokrati
  • EU:s globala roll och reformer av EU:s arbetssätt

Arbetet ska ske genom att ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier, debattinlägg eller liknande skrivelser eller genom att anordna seminarier, konferenser eller liknande evenemang.

Redovisning

Ni som har fått bidrag ska redovisa hur det har använts senast två månader efter projektets slutdatum. Information om sista datum för slutrapport hittar ni i ert bidragsbeslut. Slutrapporten görs i det digitala ansökningssystem där ni gjorde ansökan.