CivSam.se – din ingång till kunskap om det civila samhället

Ta del av den aktuella forskningen om det civila samhället på webbplatsen CivSam.se.

Civsam.se är en webbplats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället. Här hittar du sammanfattningar av forskningspublikationer samt systematiska forskningsöversikter på olika områden som integration, jämställdhet och religion.

Här kan du också läsa mer om till exempel antal medlemmar och antal föreningar i Sverige eller om civilsamhällets roller.

Kunskap om det civila samhället

CivSam.se är indelad i sju områden:

  • demokrati och rättigheter
  • försvar och utrikes
  • arbetsmarknad och näringsliv
  • social omsorg och socialförsäkring
  • samhällsbyggnad och miljö
  • kultur och fritid
  • utbildning och forskning

CivSam.se är till för dig som möter den ideella sektorn i ditt arbete eller för dig som arbetar i en ideell organisation.

Webbplatsen är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samarbete med forskare.

Webbplatsen Civsam.se