Civila samhället i samhället 2020

En högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteperson får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Utbildningen ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF. Med anledning av Corona vet vi att det första kurstillfället kommer att ges på distans.

Kursens innehåll

Du får grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun.

Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, upphandlingar, samråd eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället.

Även du som har en funktion som tjänsteperson inom det civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor har stor nytta av att delta. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Föreläsare

Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor. Även offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området och praktiker verksamma inom civilsamhället deltar som föreläsare.

Exempel på föreläsare:

  • Lars Trägårdh | Professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Malin Lindberg | Professor, Luleå tekniska universitet
  • Nils Munthe |Handläggare, Sveriges kommuner och regioner
  • Pelle Åberg |Docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Stefan Nilsson | Direktor, Ersta diakoni
  • Susanne Wallman Lundåsen | Docent Mittuniversitetet
  • Tora Törnquist | Jurist och verksamhetsutvecklare, Nätverket – Idéburen sektor Skåne
  • Johan von Essen | Professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Så här tycker tidigare deltagare

"Det har varit väldigt bra att gå kursen tillsammans med kolleger från olika delar av kommunen. Förvaltningarna i Ekerö kommun har som uppdrag att utveckla samverkan med det civila samhället och det är då viktigt att vi som ska leda detta arbete får en gemensam kunskapsgrund att utgå från. Kursens innehåll om civilsamhällets framväxt, organisering och verksamhetslogiker är viktig för oss inom det offentliga att förstå när vi ska samverka. De verktyg som vi introducerats till känns användbara och relevanta. Vi har även fått en gemensam förståelse för att samverkan är bredare än att arbeta tillsammans i projekt - det handlar till exempel om att vi som kommun tar tillvara på civilsamhällets perspektiv och kunskap i beslutsprocesser".
Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare, Ekerö kommun.

"Jag upplever att jag har fått en present, en verkligt fin gåva som har stärkt och kommer att stärka möjligheten för mig att jobba vidare och utveckla dessa frågor än mer i DO:s arbete".
Eva Nikell, utredare, Diskrimineringsombudsmannen.

Tre utbildningstillfällen

Utbildningen pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin 2020: 6-8 maj (på distans), 16-18 september, 2-4 december.

Så här är utbildningen upplagd

Utbildningen innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en utökad examinationsuppgift.

Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast 15 januari 2021. Utbildningen är förlagd till Campus Ersta, Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm, förutom första tillfället som ges på distans på grund av den pågående pandemin.

Kostnad

Kursavgiften är 17 300 kronor exklusive moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe med tilltugg. Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Anmälan dig till kursen här

Sista anmälningsdag är 23 april.

Arrangörer

Utbildningen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.