Civila samhället i samhället 2018

2018-12-05

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstepersoner.

Civila samhället i samhället 2018

En högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteperson får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Detta är tredje och sista delen av utbildningen: 5–7 dec.

Utbildningen Civila samhället i samhället