Civila samhället i samhället 2017

2017-11-29

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

Civila samhället i samhället 2017

En högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteman får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal Högskola.

Detta är tredje och sista delen av utbildningen: 29 nov–1 dec.

Utbildningen Civila samhället i samhället