Civila samhället i samhället 2017

2017-09-06

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstemän.

Civila samhället i samhället 2017

En högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteman får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal Högskola.

Detta är andra delen av utbildningen: 6-8 september.

Utbildningen Civila samhället i samhället