Civila samhället i samhället 2017

En högskoleutbildning på 7,5 poäng där du som tjänsteperson får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Utbildningen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Händer sträcker fram planta i jord

Kursens innehåll

Du får grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter mellan kurstillfällena.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, upphandlingar, samråd eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället. Även du som har en funktion som tjänsteperson inom det civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor har stor nytta av att delta. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Föreläsare

Föreläsarna består av forskare från olika universitet och högskolor. Även offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området och praktiker verksamma inom civilsamhället deltar som föreläsare. Exempel på föreläsare under 2016 var Lars Trägårdh, professor i historia, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Maria Nilson, departementsråd med ansvar för politiken för det civila samhället och Ludvig Sandberg, politiskt sakkunnig, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Så här tycker tidigare deltagare

"Utbildningen bidrar till att jag har en tydligare helhetsbild av civilsamhällets funktion och historia, vilket gör att jag känner mig mer trygg och förberedd i min professionella roll. Det handlar både om att ha kunskap om de stora, principiella frågorna och att få verktyg kopplade till konkreta situationer (dialogtillfällen med föreningar, framtagande av överenskommelser och samarbeten m.m.)".
Mirja Persson, utredare, Kultur- och fritidsnämnden, Sundbyberg stad.

"Jag upplever att jag har fått en present, en verkligt fin gåva som har stärkt och kommer att stärka möjligheten för mig att jobba vidare och utveckla dessa frågor än mer i DO:s arbete".
Eva Nikell, utredare, Diskrimineringsombudsmannen.

Tre utbildningstillfällen

Utbildningen pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin 2017: 3-5 maj, 6-8 sept, 29 nov–1 dec.

Så här är utbildningen upplagd

Utbildningen innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en särskild examinationsuppgift. Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast 2 veckor efter sista kurstillfället. Utbildningen är förlagd till Campus Ersta i Stockholm.

Kostnad

Kursavgiften är 15 700 kronor exkl. moms. Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Ansökan

Utbildningen är fullsatt.

Arrangörer

Utbildningen arrangeras i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola.