Cirkuskonster för att stärka ungas rättigheter

I det runda cirkustältet balanserar en tjej på kompisarnas ryggar, i en gymnastiksal utforskar ungdomar maktbalansen mellan herre och tjänare i rollspelsövningar. Ungdomsutbytet Spunk 2009! – Internationell scenkonstbiennal för barn och ungdom är i full gång i Vimmerby.

Ett fyrtiotal ungdomar mellan 13 och 25 år från Litauen, Sverige, Palestina, Ukraina och Bolivia träffades i Vimmerby under en sommarvecka för att jobba med scenkonst utifrån barnkonventionen. Fem scenkonstgrupper som arbetar för att göra barn och ungdomar medvetna om sina rättigheter och få dem att engagera sig i demokratifrågor hade bjudits in till ungdomsutbytet.

– Grupperna är här för att lära av varandra och utbyta metoder för att kunna fortsätta att kämpa för förändring vad gäller ungas rättigheter, säger Agneta Regell, kulturpolitisk samordnare i Vimmerby kommun.

Under veckan jobbade grupperna tillsammans i workshops och spelade föreställningar för varandra och för allmänheten.

Utbytet minskar fördomar

Kulturskolan i Vimmerbys breakdansgrupp Kings and Queens hade gjort en egen dansföreställning utifrån barnkonventionen som de framförde första dagen. 18-åriga Johanna Svensson är med i dansgruppen och såg fördelar med utbytet:

– Ungdomarna släpper spärrar i sig, man utvecklas och istället för att hålla ihop med de man redan känner vågar man träffa och möta nya människor, säger hon.

– Ja, som jag och Johanna – vi går i samma skola men vi har aldrig pratat med varandra förut, säger Maseullah Aurfan, också 18 år.

Han tycker att ungdomsutbytet ger positiva kulturutbyten och att möten med människor från andra länder minskar fördomar. Han har fungerat lite som tolk under utbytet och ryskan som han inte har pratat på sex år kom tillbaka väldigt snabbt. Just att kommunicera utan ett gemensamt talat språk tycks annars inte ha varit något stort problem under ungdomsutbytet.

– Här pratar vi med händerna och fötterna och man kan ha kontakt utan språk, säger cirkusartisten Baha Swidano.

Ungdomsledare ledde workshops

Under ungdomsutbytet kunde barn och unga från Vimmerby delta i kollo under två dagar. Ungdomsledare från scenkonstgrupperna ledde workshops där deltagarna fick prova olika aktiviteter som akrobatik, jonglering, teaterimprovisationer, lekar, dans och ”clownerier”. De fick också öva in en föreställning och på ungdomsutbytets sista dag kunde de som ville delta i en uppvisning för allmänheten.

Ungdomsledare från cirkusskolan Assirk Assaghir från Västbanken tog hand om barn och ungdomar i ett stort runt cirkustält som stod uppslaget på en fotbollsplan i området som i folkmun kallas Bullerbyn.

– Vi satte medvetet upp tältet mitt i Bullerbyn som är det invandrartäta bostadsområdet i Vimmerby, säger Agneta Regell. Där finns inga kulturaktiviteter alls för barnen.

– Det är bra stämning här, mycket skratt och det är många intresserade från bostadsområdet som kommer hit, säger sommarjobbande Stanislav Komarnitskij som hjälpte till att resa tältet och som också vaktar det.

– Det här är integrerande – Bullerbyn är väldigt isolerat och det är sällan som svenskar och invandrare träffas tillsammans, säger Mody som också sommarjobbar i projektet. Barn härifrån har ofta inte råd eller möjlighet att åka på ridläger, till en sommarstuga eller på en resa.

De är alla överens om att utbytet är ett bra sätt för barn och ungdomar i området att få del av kulturaktiviteter och internationell erfarenhet.

Scenkonst utvecklar självförtroende

Baha Swidano har varit med och startat cirkusskolan Assirk Assaghir för flyktingbarn på Västbanken.

– Ungdomarna får träna i cirkusskolan och det utvecklar deras självförtroende och tro på sig själva, säger han. De får alternativ till att hänga på gatan och använda våld. Det här är andra gången som ungdomarna prövar på att leda barn och ungdomar i workshops.

De inbjudna scenkonstgrupperna arbetar med barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden på till exempel institutioner, sjukhus, gatan eller i flyktingläger.

Poesi- och teaterföreningen Albor från Bolivia jobbar med ungdomar som lever på gatan. Det är lätt att ungdomarna dras in i kriminalitet eller börjar med droger berättar Maria Helena Cardenas som är med i föreningen.

– Vi börjar med att göra teaterövningar med ungdomarna och ge dem uppskattning, säger hon. De lär sig att tala inför folk och så småningom ökar deras självförtroende. Vi diskuterar också politik och samhällsfrågor för att göra dem medvetna om deras rättigheter. Några av ungdomarna har senare blivit elevrådsordföranden och en del har nu höga poster inom demokratirörelsen.

Vilja att förändra samhället

– Konst och kultur är ett verktyg till förändring för att stärka människans tilltro till sin förmåga och sig själv, säger Agneta Regell. Genom att spela upp en händelse eller situation i samhället som ett drama där deltagarna får sätta sig in i hur det känns för de olika personerna kan det skapa engagemang och vilja att förändra samhället.

Tanken är alltså att genom att uttrycka sig genom drama, akrobatik, värderingsövningar, dans och lekar kan barn och ungdomar bli medvetna om sina rättigheter och engagerade i demokratifrågor. Och vi får hoppas att det stämmer – för i så fall skapades många nya ambassadörer för ungas rättigheter under ungdomsutbytet i Vimmerby.

Text och foto: Anette Persson

Artikeln är skriven 2009