CERV nya Europa för medborgarna

Från och med 1 januari 2021 gick Europa för medborgarna ihop med EU-programmet Rättigheter, Jämställdhet och Medborgarskap och skapar tillsammans ett nytt EU-program. CERV, som programmet heter står för Citizens, Equality, Rights and Values. Sammanslagningen förväntas bidra till en förenkling och effektivisering av de bidragsprogram som finns. Detta i syfte att fortsatt skydda och främja de rättigheter och värden som är uttryckta i EU:s fördrag.

Genom bidrag till offentliga och icke-offentliga aktörer ämnar CERV att stödja arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Detta för att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. 

Målen med programmet är:

  • Att främja jämlikhet och rättigheter.
  • Att främja EU-medborgares engagemang för och deltagande i demokratin.
  • Att bekämpa alla former av våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskutsatta grupper samt stödja och skydda de som utsatts för sådant våld.

Delprogram och inriktningar

CERV erbjuder fyra olika delprogram med olika inriktningar.

Delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet

Ska förebygga och bekämpa ojämlikhet, främja jämställdhet, jämställdhetsintegrering, grundläggande rättigheter och antidiskriminering.

Delprogrammet för aktivt medborgarskap

Ska öka medborgarnas medvetenhet och förståelse för EU, dess historia, kulturella arv och mångfald. Åtgärder ska syfta till att främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder; att uppmuntra medborgarnas demokratiska deltagande.

Delprogrammet Daphne

Ska förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld.

Delprogrammet för unionens värden

Ska stödja civilsamhällets organisationer och öka deras förmåga att reagera och säkerställa tillräcklig tillgång för alla medborgare. Till deras tjänster, rådgivning och stöd. Delprogrammet ska även möjliggöra verksamhet som främjar medborgerliga rättigheter.

Ni kan söka bidrag inom CERV

Bidrag för projekt inom delprogrammen kan sökas av:

  • Offentliga aktörer: kommuner, landsting, regioner och regionala myndigheter.
  • Icke-offentliga aktörer: Ideella organisationer samt muséer och vänortskommittéer.

Finansieringsmetoder

Beroende på vad för typ av organisation som söker finansiering eller vad för typ av projekt som ska genomföras finns det olika finansieringsmetoder. Det går att söka bidrag som projektstöd för nationella eller gränsöverskridande projekt, driftstöd/verksamhetsstöd för europeiska nätverk aktiva i de områden som omfattas av CERV-programmet. Dessutom finns det upphandlingsavtal för till exempel EU-studier, EU-konferenser och EU-kampanjer.

Ansökan och ansökningstider

Ansökan görs direkt hos det centrala programkontoret EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bryssel genom att upprätta en ansökan i deras ansökningssystem.

European Commission: Funding & tenders opportunities

MUCF:s roll är inte att ta emot ansökningar utan att sprida information om CERV och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Vid frågor eller behov av konsultation kan ni vända er till oss.

Pågående utlysningar

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

Öppen för ansökningar från 20 april 2021. Sista ansökningsdag 7 september 2021 klockan 17.00.
 
Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

Öppen för ansökningar från 20 april 2021. Sista ansökningsdag 15 juni 2021.

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

Öppen för ansökningar från 20 april 2021. Sista ansökningsdag 15 juni 2021 klockan 17.00.
 
Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation

Öppen för ansökningar från 6 maj 2021. Sista ansökningsdag 9 september 2021 klockan 17.00.
 
European Remembrance

Öppen för ansökningar från 29 april 2021. Sista ansökningsdag 22 juni 2021 klockan 17.00.

Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values

Öppen för ansökningar från 29 april 2021. Sista ansökningsdag 22 juni 2021 klockan 17.00.
 
Operating grants to framework partners active in the area of Union values

Öppen för ansökningar från 29 april 2021. Sista ansökningsdag 29 juni 2021 klockan 17.00.

 

För er som tidigare sökt bidrag inom Europa för medborgarna

Programmet kommer innehålla samma möjligheter som Europa för medborgarna. CERV erbjuder bara ännu fler och bättre möjligheter än förut tack vare att Europa för medborgarna sammanslås med ett annat EU-program.