Café BFree

Välkommen till café BFree! Vi som möts här är en härlig blandning av trans, bin, homos, jag vet inte, jag vill inte definiera mig, queers, intergenders, heteros.. ja, listan kan göras lång.

I den bästa av världar skulle det inte behövas riktade mötesplatser för unga hbt-personer, anser Marina Hansson Larsson som jobbar som fritidsledare på BFree.

– I den bästa av världar är det inte ”vi eller dom”, det handlar ju om ”vi tillsammans”. Men jo, riktade mötesplatser behövs idag. Det är viktigt för unga hbt-personer med ett ställe som känns tryggt och där man inte behöver stå till svars för sin sexuella läggning, säger Marina.

BFree i Karlstad är Sveriges hittills enda kommunala HBTQ-kafé. Det är en mötesplats för ungdomar från 13 år och uppåt som funderar kring sin könsidentitet eller som redan definierar sig som tillhörande en hbtq-grupp.

Bemötandet är viktigt

Det kan vara enkla saker som avgör om en hbt-ungdom känner sig välkommen eller inte i en öppen verksamhet. Många unga vittnar om vuxna i skolan eller i fritidsverksamheter som tar för givet att alla är heterosexuella. Många upplever också att personalen är dåligt insatta i hbt-frågor.

Hur skiljer sig då Café BFree:s verksamhet från en traditionell fritidsgård?

– Inte mycket och ändå fantastiskt mycket, säger Marina. Vi är en hbtq-inriktad verksamhet. Allt vi gör har fokus på frågorna, det kan till exempel vara i filmval när vi tittar på film eller i de tidningar som ligger framme i fiket. Hos oss finns inte tjejtidningen Frida utan Ottar och QX.

Marina är ändå noga med att poängtera att alla är välkomna. Besökarna är från 13 år och uppåt. En del universitetsstudenter i Karlstad har också hittat till kaféet som har öppet två dagar i veckan.

– Alla är välkomna, det är inte så att vi frågar efter sexuell läggning. Vi vill ha en tillåtande atmosfär och det tycker jag att vi lyckats med. Att åldersspannet är stort bland besökarna hade kanske inte funkat på en traditionell fritidsgård men här kan alla samlas.

Fika och öka medvetenheten

BFree är en kommunal satsning och tämligen unik i Sverige än så länge. Utöver att vara en mötesplats är tanken också att öka medvetenheten och förståelsen för hbt-frågorna i kommunen.

– Jag tycker att Karlstad är i framkant vad gäller hbtq-frågorna, säger Marina. Vi får mycket stöd och pepp från kommunalt håll och de framhåller oss som en viktig verksamhet.

År 2010 vann BFree RFSL Ungdoms pris. Motiveringen löd: " ... till en helt unik verksamhet, som är trygg och öppen och bevisar att kommuner kan ta sina hbt-ungdomar på allvar."

Marinas tips till de verksamheter som vill bli bättre på att inkludera unga hbt-personer:

  • Ordval. Fundera över vilka ord ni använder. Ta inte för givet att ungdomen du pratar med är kär i någon av motsatt kön. Använd hellre könsneutrala ord som till exempel partner när ni pratar om kärlek.
  • Stereotypisk inredning. Se på era lokaler med kritiska ögon. Finns där till exempel typiska tjej- och killavdelningar? Diskutera hur ni kan skapa en mötesplats som inkluderar flera.
  • Utbilda er! Häng med i snacket. Vet du vad som menas med till exempel cis-person, queer och normkritik?
  • Tolerera inte mobbning, trakasserier eller diskriminering.

Mötesplatser för unga hbt-personer

Ungdomsstyrelsen har ett treårigt regeringsuppdrag att utbilda personer som arbetar med fritidsverksamhet i att skapa öppna miljöer för unga hbt-personer. Bakgrunden är att hbt-ungdomar är mer utsatta för våld och mår sämre än andra unga. Uppdraget pågår från 2011-2013.

Text: Claudia Torres