Bygg på ungas drömmar – utveckla intresse till karriär

Föreningen Framtidståget ville bygga på ungdomars drömmar och skapade ett internationellt utbytesprojekt med fotboll som tema: – Vi ville visa att ett fritidsintresse kan vara en möjlighet att utvecklas till ledare och organisatör, säger Kristina Morzevska på föreningen Framtidståget.

Föreningen Framtidståget är en ideell förening som bland annat jobbar för att inkludera unga i samhället.

– Många ungdomar som vi möter har tappat tron på sig själva och de har dålig tillit till vuxna och samhället, säger Kristina Morzevska, projektledare på Framtidståget.

– Den ekonomiska krisen, diskriminering och fel studieinriktning gör det svårt för många unga att hitta jobb som matchar deras utbildning, erfarenhet och kompetens, fortsätter hon.

En idé föddes – att göra ett internationellt utbytesprojekt inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa:

– Det slog oss i föreningen att nästan alla ungdomar säkert är intresserade av någonting – att de har en hobby, ett intresse eller en dröm, säger Kristina. Så vi diskuterade detta med våra partners utomlands och bestämde att vi skulle göra ett utbyte med fotboll som tema.

Uppnå mål genom sitt intresse

Sagt och gjort. Trettiofem ungdomar från Litauen, Malta, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien träffades i Stockholm under en sommarvecka.

– Vi ville använda oss av fotboll för att inspirera unga människor och visa dem att det är möjligt att utveckla sina intressen och nå sina mål genom att organisera projekt utifrån sina egna idéer, fortsätter Kristina.

Så med fotboll som utgångspunkt fick ungdomarna lära sig mer om projektledning, organisation och grupparbete.

– Under veckan fick ungdomarna också ta del av en hälsosam livsstil. De spelade fotboll, lekte lekar och var aktiva, berättar Kristina. De besökte AIK:s träning där ungdomarna fick prata med fotbollsspelarna, de fick coachning för individuell utveckling och lyssnade på föreläsningar om projektkunskap.

En av ungdomarnas absoluta favorit bland aktiviteterna var det internationella kvällskaféet berättar Kristina. Alla ungdomar lagade mat och presenterade sitt lands traditionella mat, visade filmer om sina länder och sin kultur samt berättade om landets nationella idrott och fotbollens roll där.

Unga lärde sig organisering

– Jag tycker att hela projektets mål uppnåddes – att visa och inspirera ungdomarna att det går att utveckla sitt intresse till en karriär. Men även att bidra till ungdomarnas självutveckling och att de fick lära sig att organisera ett ungdomsutbyte.

Två månader efter projektet gjorde Framtidståget en utvärdering för att undersöka hur deltagarna mådde och hur projektet hade påverkat dem.

Resultaten visade att de flesta deltagarna ansåg att projektet levt upp till deras förväntningar och personliga mål – som att förbättra sin engelska, få bättre självförtroende och mer kunskap om ledarskap.

– I enkäten svarade deltagarna att de har blivit mer aktiva och inspirerade och att de känner sig som bättre gruppspelare och ledare, säger Kristina.

– Några har även startat egna projekt eller planerar att göra det längre fram. Ungdomarna svarar också att de är mera intresserade av andra kulturer nu och att de håller kontakt med de vänner som de träffade under utbytet, avslutar Kristina Morzevska.

Text: Anette Persson

Artikeln är skriven 2012