Budget för Ungdomsutbyte

Inom Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet.

Schablonbelopp för kostnader inom Ungdomsutbyten

I bidraget för Ungdomsutbyten får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor och själva projektet. Ni kan få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med begränsade möjligheter eller andra särskilda kostnader som till exempel visum.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får bidrag för kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av projektet. Bidraget är ett schablonbelopp på 100 Euro som betalas ut per deltagare i aktiviteten (ej gruppledare, stödpersoner och handledare).

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd och antal deltagare. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen). För en aktivitet som kommer hållas på flera olika platser ska avståndet mellan de olika destinationerna summeras och reseschablonen beräknas på det totala avståndet.

Använder ni er av miljövänligt resesätt (exempelvis buss eller tåg) är reseersättningen per deltagare högre. Ersättning för miljövänliga resor ges inte för den kortaste och de två längsta reseavstånden, se tabell nedan.

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet.

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare Miljövänlig resande
10-99 23  
100-499 180 210
500-1999 275 320
2000-2999 360 410
3000-3999 530 610
4000-7999 820  
8000 < 1500  

Exempel

Ni ska arrangera ett ungdomsutbyte i Östersund med deltagare från Madrid, Bryssel och Oslo.

Enligt avståndsberäknaren:
Madrid-Östersund: 2 804 km = 360 € per deltagare
Bryssel-Östersund: 1 501 km =275 € per deltagare
Oslo-Östersund: 417 km = 180 € per deltagare

Fem deltagare från varje land deltar = Ni kan söka: 5x360+5x275+5x180= 4 075 € till projektet.

Individuellt stöd

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader kopplade till uppehälle under aktiviteten. 

Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare per dag (inklusive stödpersoner, beslutsfattare och handledare) samt i vilket land aktiviteten hålls i (se tabell nedan). Ni får även ersättning för en resdag före aktiviteten och för en resdag efter aktiviteten. Får ni ersättning för miljövänliga resor kan ni få individuellt stöd för upp till 4 extra dagar.

Plats för aktivitet Ersättning för varje deltagare per dag
Belgien 42 euro
Bulgarien 32 euro
Cypern 32 euro
Danmark 45 euro
Estland 33 euro
Finland 45 euro
Frankrike 38 euro
Grannliggande partnerländer 29 euro
Grekland 38 euro
Island 45 euro
Irland 49 euro
Italien 39 euro
Kroatien 35 euro
Litauen 34 euro
Lettland 34 euro
Liechtenstein 45 euro
Luxemburg 45 euro
Malta 39 euro
Nederländerna 45 euro
Nordmakedonien 28 euro
Norge 50 euro
Polen 34 euro
Portugal 37 euro
Rumänien 32 euro
Serbien 29 euro
Slovakien 35 euro
Slovenien 34 euro
Spanien 34 euro
Sverige 45 euro
Tjeckien 32 euro
Turkiet 32 euro
Tyskland 41 euro
Ungern 33 euro
Österrike 45 euro

Inkluderingsstöd

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med begränsade möjligheter. Bidraget är uppdelat i två delar. En del består av ett schablonbelopp på 100 Euro som betalas ut per deltagare med begränsade möjligheter som deltar. Den andra delen baseras på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag för 100 % av de kostnader som tillkommer för till exempel särskild utrustning eller för stödperson som behöver vara med under utbytet. Begäran om ersättning för de faktiska kostnaderna behöver motiveras i ansökan och godkännas av MUCF.

Bidrag för förberedande besök

Ni kan ansöka om ersättning för kostnader relaterade till genomförandet av förberedande besök inför utbytet. Bidraget är ett schablonbelopp på 575 Euro som betalas ut per deltagare som är med vid det förberedande besöket. Högst en deltagare per deltagande organisation kan finansieras per förberedande besök. Deltagare från den mottagande organisationen kan inte få bidrag för deltagande i det förberedande besöket. För att ersättningen ska betalas ut måste målet och syftet med det förberedande besöket vara väl motiverat i ansökan och sedan godkännas av MUCF. 

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader för till exempel visum, vaccinationer, och uppehållstillstånd och bidraget är 100 procent av dessa kostnader.  
Ni kan också få bidrag för mycket höga resekostnader. Det finns det möjlighet att ansöka om upp till 80 procent av de faktiska kostnaderna. 
Begäran om ersättning för särskilda kostnader behöver motiveras i ansökan och godkännas av MUCF.

Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv

Erasmus+ logotyp