Budget för Ungdomsutbyte

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet.

Schablonbelopp för kostnader inom Ungdomsutbyten

I bidraget för Ungdomsutbyten får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor och själva projektet. Ni kan få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med funktionsnedsättning eller andra särskilda kostnader som till exempel visum.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet.

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare
10 - 99 20
100 - 499 180
500 - 1 999 275
2 000 - 2 999 360
3 000 - 3 999 530
4 000 - 7 999 820
8 000 < 1500

Exempel

Ni ska arrangera ett ungdomsutbyte i Östersund med deltagare från Madrid, Bryssel och Oslo.

Enligt avståndsberäknaren:
Madrid-Östersund: 2 804 km = 360 € per deltagare
Bryssel-Östersund: 1 501 km =275 € per deltagare
Oslo-Östersund: 417 km = 180 € per deltagare

Fem deltagare från varje land deltar = Ni kan söka: 5x360+5x275+5x180= 4 075 € till projektet.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel för mat, boende, utbildare och aktiviteter.

Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare per dag.

Bidrag för mycket höga resekostnader

Om reseschablonen täcker högst 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan.

Ni ansöker i sådana fall om hela resekostnaden under rubriken Exceptional costs i ansökningsformuläret.

Bidrag för deltagare med funktionsnedsättning

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag för 100 procent av kostnaderna. Det kan till exempel vara utrustning och att ha en extra stödperson med under utbytet.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Bidraget är då 100 procent av visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer. Det kan också ingå kostnader för förberedande besök och kostnader för unga med begränsade möjligheter.

Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv

Erasmus+ logotyp