Budget för solidaritetsprojekt

Inom solidaritetsprojekt kan ni få bidrag för bland annat projektledning, handledningskostnader och kostnader för att stödja deltagande för unga med begränsade möjligheter.

Schablonbelopp för kostnader för projektets genomförande

Inom bidraget för solidaritetsprojekt får beviljade ansökare bidrag i form av schablonbelopp per månad som ska täcka kostnader förknippade med projektets genomförande. Ett solidaritetsprojekt ska pågå mellan två till tolv månader.

Kostnader för coach

Det finns möjlighet att ansöka om bidrag i form av schablonbelopp per dag för att ha med en eller flera coacher i ert projekt. En coach kan vara delaktig i max tolv dagar. 

Bidrag för särskilda kostnader

Det finns möjlighet att söka bidrag för faktiska kostnader för att stödja deltagande för unga med begränsade möjligheter.