Budget för projekt för praktik och jobb

Inom projekt för praktikplatser och jobb kan ni få bidrag för bland annat projektledning, verksamhetskostnader, flyttbidrag, språkstöd och kostnader för att stödja deltagande för unga med begränsade möjligheter.

Schablonbelopp för kostnader inom praktikant- och jobbdelen

Inom bidraget för den här delen av Europeiska Solidaritetsekåren får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor, själva projektet, flyttbidrag, språkstöd och bidrag för att möjliggöra deltagande för ungdomar med begränsade möjligheter.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).
Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance Calculator) för att räkna ut avståndet.

Schablonbelopp för resor

 
Kilometer Euro per Deltagare

10-99

100-499

20

180

500-1 999 275
2 000-2 999 360
3 000-3 999 530
4 000-7 999 820
8 000 < 1 500

Till exempel, ni ska arrangera ett projekt i Stockholm med en volontär från Edinburgh, Aten och Tallinn. Enligt avståndsberäknaren:

  • Edinburgh-Stockholm: 1 313 km = 275 €
  • Aten-Stockholm: 2 408 km = 360 €
  • Tallinn-Stockholm: 379 km = 180 €

En deltagare från varje land deltar = Ni kan söka: 1x275+1x360+1x180= 815 € för projektet med tre volontärer i Stockholm.

Flyttbidrag och språkstöd

I praktikant- och jobbprojekt ingår även ett flyttbidrag som ska ge ersättning till deltagaren. Bidraget är ett schablonbelopp och är baserat på vart projektet äger och hur långt projektet är.
Alla deltagare får även språkstöd. De flesta deltar i onlinekurser. Men det går också i vissa fall att få ett schablonbelopp beviljat för omkostnader kring språkstöd.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för att täcka förberedelse, uppföljning och stöd till deltagarna samt för validering av lärandet och resultat hos deltagaren. Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare, dagar projektet pågår samt vilket land projektet genomförs i.
Ytterligare ett schablonbelopp utbetalas för projektledningskostnader, beloppet baseras på antal deltagare.

Bidrag för inkludering av ungdomar med begränsade möjligheter

Det går att söka bidrag inom projektet för att underlätta deltagandet för ungdomar med begränsade möjligheter tex genom förberedelse, genomförande och uppföljning av skräddarsydda aktiviteter. Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare och dagar som projektet pågår.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Bidraget är då 100 procent av visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer. Det kan också ingå kostnader för planeringsbesök och kostnader för unga med begränsade möjligheter.

Om reseschablonen inte täcker mer än 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna för resorna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan. Detta bidrag kan med fördel ansökas om i de fall man väljer att resa mer miljövänligt.

Ni ansöker i sådana fall om hela resekostnaden endast under rubriken Exceptional costs i ansökningsformuläret.

Om ni vill ta emot nationella deltagare är det under särskilda kostnader ni ansöker om medel för att kunna försäkra era deltagare. 

Om schablonbidraget för inkludering av ungdomar med begränsade möjligheter inte täcker ens 80 procent av era kostnader för åtgärder att anpassa projektet till deltagarnas särskilda behov kan ni under särskilda kostnader ansöka om faktiska kostnader.

Här finns också möjlighet att ansöka som extra bidrag för bland annat översättning av till exempel akademiska och/eller yrkesmässiga kvalifikationer, till exempel CV och personliga brev för deltagaren.