Budget för Möten mellan unga och beslutsfattare

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor och kostnader för själva projektet.

Schablonbelopp för kostnader inom Möten mellan unga och beslutsfattare

I bidraget för Möten mellan unga och beslutsfattare får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor och själva projektet. Ni kan få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med funktionsnedsättning eller andra särskilda kostnader som till exempel visum och on-line-konsultationer.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet.

Schablonbelopp för resor för Strukturerade dialogmöten

Kilometer Euro per deltagare
10 - 99 20
100 - 499 80
500 - 1 999 170
2 000 - 2 999 270
3 000 - 3 999 400
4 000 - 7 999 620
8 000 < 830

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla direkta kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel förberedelser, genomförande och uppföljning. Schablonbeloppet baserar sig på antalet deltagare per dag. I Sverige är bidraget 39 euro per deltagare och dag.

Bidrag för extra kostnader

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag med 100 procent för extrakostnader för personer med funktionsnedsättning.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag med 100 procent för visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer. Dessutom kan ni få bidrag för kostnader för online-konsultationer och opinionsundersökningar för unga.

Erasmus+ logotyp