Budget för Europeisk volontärtjänst

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor, själva projektet, fickpengar och språkstudier.

Schablonbelopp för kostnader inom Europeisk volontärtjänst

I bidraget för Europeisk volontärtjänst (EVS) får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor, själva projektet, fickpengar och språkstudier. Ni kan även få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med funktionsnedsättning eller andra särskilda kostnader som till exempel visum.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance calculator) när ni beräknar avståndet.

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare
100 - 499 180
500 - 1 999 275
2 000 - 2 999 360
3 000 - 3 999 530
4 000 - 7 999 820
8 000 < 1 100

Exempel

Ni ska arrangera volontärtjänst i Stockholm med en volontär från Edinburgh, Aten och Tallinn.

Enligt avståndsberäknaren:
Edinburgh-Stockholm: 1 313 km = 275 €
Aten-Stockholm: 2 408 km = 360 €
Tallinn-Stockholm: 379 km = 180 €

En volontär från varje land deltar = Ni kan söka: 1x275+1x360+1x180= 815 € för projektet med tre volontärer i Stockholm.

Fickpengar och språkstöd

För EVS ingår även ett individuellt bidrag, fickpengar. Bidraget är ett schablonbelopp för volontärer baserat på var volontären gör sin volontärtjänst.

Alla volontärer får även språkstöd. Antingen i form av onlinekurser, om språket i landet är engelska, franska, italienska, spanska, nederländska eller tyska. Eller i form av ett schablonbelopp per månad för andra europeiska språk, men då bara om volontären stannar längre än två månader. Det ska bidra till språkinlärning och möjlighet att genomföra volontärtjänsten.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel för mat, boende, utbildare och aktiviteter. Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare per månad.

Bidrag för extra kostnader

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag med 100 procent för extrakostnader för personer med funktionsnedsättning.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader och innebär att ni kan få bidrag med 100 procent för visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer. Det kan också ingå kostnader för förberedande besök och kostnader för unga med begränsade möjligheter.

Erasmus+ logotyp