Budget för Europeisk volontärtjänst

I Erasmus+ kan ni få bidrag för bland annat resor, själva projektet, fickpengar och språkstudier.

Schablonbelopp för kostnader inom Europeisk volontärtjänst

I bidraget för Europeisk volontärtjänst (EVS) får organisationer bidrag i form av schablonbelopp som ska täcka kostnader för resor, själva projektet, fickpengar och språkstudier.

Ni kan även få ersättning för faktiska kostnader för deltagare med funktionsnedsättning eller andra särskilda kostnader som till exempel visum.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Använd EU-kommissionens Avståndsberäknare (Distance Calculator) för att räkna ut avståndet

Schablonbelopp för resor

Kilometer Euro per deltagare
10-99 20
100 - 499 180
500 - 1 999 275
2 000 - 2 999 360
3 000 - 3 999 530
4 000 - 7 999 820
8 000 < 1 500

Exempel

Ni ska arrangera volontärtjänst i Stockholm med en volontär från Edinburgh, Aten och Tallinn.

Enligt avståndsberäknaren:
Edinburgh-Stockholm: 1 313 km = 275 €
Aten-Stockholm: 2 408 km = 360 €
Tallinn-Stockholm: 379 km = 180 €

En volontär från varje land deltar = Ni kan söka: 1x275+1x360+1x180= 815 € för projektet med tre volontärer i Stockholm.

Bidrag för mycket höga resekostnader

Om reseschablonen täcker högst 70 procent av de faktiska kostnaderna för resan till och från aktiviteten, finns det möjlighet att ansöka om max 80 procent av de faktiska kostnaderna. För att beviljas det här bidraget måste ni motivera och förklara det särskilt i ansökan.

Ni ansöker i sådana fall om hela resekostnaden under rubriken Exceptional costs i ansökningsformuläret.

Fickpengar och språkstöd

För EVS ingår även ett individuellt bidrag, fickpengar. Bidraget är ett schablonbelopp för volontärer baserat på var volontären gör sin volontärtjänst.

Alla volontärer får även språkstöd. De flesta deltar i onlinekurser. Men det går också i vissa fall att få ett schablonbelopp beviljat på 150 Euro för omkostnader kring språkstöd.

Bidrag för projektets genomförande

Ni får ett schablonbelopp för alla typer av kostnader för att kunna genomföra projektet, till exempel för mat, boende, handledare och lokala transporter. Schablonbeloppet baseras på antalet deltagare och dagar volontärtjänsten pågår.

Bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning

Ni kan få bidrag för extra kostnader för deltagare med funktionsnedsättning. Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Det betyder att ni kan få bidrag för 100 procent av kostnaderna. Det kan till exempel vara utrustning och extra handledarstöd.

Bidrag för särskilda kostnader

Bidraget är baserat på faktiska kostnader. Bidraget är då 100 procent av visum och visumrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer. Det kan också ingå kostnader för förberedande besök och kostnader för unga med begränsade möjligheter.

Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv

Erasmus+ logotyp