Budget

Inom projektet kan ni få bidrag för bland annat projektledning, handledningskostnader, kostnader för att stödja deltagande för unga med begränsade möjligheter men ni kan också söka för event och andra aktiviteter.

Schablonbelopp för kostnader för projektets genomförande

Inom bidraget för projektet får beviljade ansökare bidrag i form av schablonbelopp per månad som ska täcka kostnader förknippade med projektets genomförande. 

Kostnader för coach

Det finns möjlighet att ansöka om bidrag i form av schablonbelopp per dag för att ha med en eller flera coacher i ert projekt. En coach kan vara delaktig i max tolv dagar. 

Bidrag för särskilda kostnader

Det finns möjlighet att söka bidrag för faktiska kostnader som rör visa, uppehållstillstånd, medicinska certifikat, vaccinationer med mera.

Inkluderingsstöd 

Det finns möjlighet att söka bidrag för faktiska kostnader för att stödja deltagare med begränsade möjligheter detta kan vara unga och beslutsfattare.

Aktiviteter som du också kan söka budget för 

Fysiska event

För denna aktivitet finns det en möjlighet att söka ett schablonbelopp som ska täcka de personer som kommer delta på eventet. Med undantaget för den personal som utför aktiviteten deras kostnader ska täckas av schablonbeloppet för projektets genomförande. 

Mobilitetsaktiviteter

Här ingår bidrag för resor, individuellt stöd, inkluderings stöd och bidrag för särskilda kostnader.

Bidrag för resor

Ni får ett schablonbelopp för resor baserat på avstånd. Beloppet avser avståndet enkel väg per deltagare (ni ska alltså inte dubbla avståndet utan det här är hela ersättningen).

Individuellt stöd

Ni får ett schablonbelopp per deltagare och dag som utgår ifrån vilket land ni är i. Bidraget ska täcka exempelvis för mat, boende. 

Inkluderingsstöd

Gäller faktiska kostnader som uppkommer vid mobiliteten och som behövs för att alla ska kunna delta på lika villkor. Schablonbeloppet bygger på antalet deltagare med begränsade möjligheter. 

Bidrag för särskilda kostnader

Det är möjligt att söka resekostnader här om det schablonbelopp för resan inte täcker mer än 70% av vad de faktiskt kostar att resa. Om ni väljer att resa på ett grönare sätt kan ni söka att få 80% av era faktiska kostnader. 

Maxbudget

Maxbudget för Projekt för att öka ungas delaktighet är 60 000 Euro.