Bredda normen på arbetsplatsen – om unga hbtq-personers etablering

Ett webbseminarium om en ny forskningsöversikt och intervjustudie om unga hbtq-personers etablering samt främjande faktorer för en inkluderande arbetsplats.

När

Webbseminariet kommer att hållas nästa år, vi återkommer så snart som möjligt med datum. 

Målgrupp

Webbseminariet riktar sig i första hand till dig som arbetar med unga i arbetslivet, med unga som varken arbetar eller studerar eller i skolan med studievägledning, men alla som är intresserade kan anmäla sig. Ni kan med fördel sitta en hel arbetsgrupp och titta på seminariet tillsammans.

Innehåll

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag från regeringen att sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga som varken arbetar eller studerar med psykisk ohälsa kan utvecklas, organiseras och förbättras samt att sprida framgångsrika metoder och arbetssätt.

I det här webbseminariet fokuserar vi särskilt på unga hbtq-personers situation. Vi vet att unga hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp som kan möta fördomar som i sin tur kan påverka hälsan och möjligheten till att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Därför är det viktigt att synliggöra hur unga hbtq-personers situation kan se ut för att forma insatser som bidrar till alla ungas rätt till arbete och studier.

Under webbseminariet kommer vi att prata om:

  • en litteraturöversikt om unga hbtq-personers etablering
  • unga hbtq-personers röster om skola och arbetsliv
  • främjandefaktorer för en inkluderande arbetsplats.

Anmälan

Anmäl dig till Bredda normen på arbetsplatsen i vårt konferensbokningssystem senast den 11 december. Antalet platser är begränsade.

Om webbseminarierna

Webbseminarier är kostnadsfria webbsända föreläsningar där du har möjlighet att ställa frågor till talarna. För att du ska kunna delta behöver du en dator, bra internetuppkoppling, hörlurar och en uppdaterad Flash Player. Alla som anmäler sig kommer att få en länk skickad till sin e-postadress med inbjudan till webbseminariet. När du har anmält dig återkommer vi med ett mer detaljerat program och instruktioner för deltagande i webinariet!