Bredda normen – om unga hbtq-personers etablering

Ett frukostseminarium om unga hbtq-personers etablering i arbetslivet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lanserar två nya studier och diskuterar faktorer för ett inkluderande arbetsliv tillsammans med Unionen och RFSL.

Illustration av man och kvinna i jobbsituation

Innehåll

Vi vet att unga hbtq-personer i högre grad är utsatta för kränkningar och mår sämre än andra unga. Det kan påverka deras möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och faktorer som hindrar respektive främjar etablering är avgörande för att kunna utforma insatser som bidrar till alla ungas rätt till arbete och studier.

Under frukostseminariet presenteras:

  • en ny litteraturöversikt om unga hbtq-personers etablering,
  • unga hbtq-personers röster om skola och arbetsliv,
  • främjande faktorer för ett inkluderande arbetsliv.

Målgrupp

Frukostseminariet riktar sig i första hand till dig som arbetar med ungas etablering och studievägledning, som ansvarar för arbetsmiljöfrågor, är fackligt aktiv, har arbetsgivaransvar eller representerar en intresseorganisation, men alla som är intresserade kan anmäla sig.

Tid

15 mars, klockan 08.00-09.00. Dörrarna öppnas och frukost serveras från 07.30.

Plats

Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 mars.

Du anmäler dig i vårt konferensbokningssystem till Bredda normen - om unga hbtq-personers etablering.

Arrangörer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,MUCF, Unionen och RFSL.

Om MUCF:s uppdrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga som varken arbetar eller studerar med psykisk ohälsa kan utvecklas, organiseras och förbättras samt att sprida framgångsrika metoder och arbetssätt. Vi har tagit fram en ny forskningsöversikt och intervjustudie om unga hbtq-personers etablering samt främjande faktorer för en inkluderande arbetsplats.