Börja mitt sociala liv från noll

Liva Zalcmane Svensson gjorde Europeisk volontärtjänst 2009/2010 på Hässlehus fritidsgård i Borås. Nu arbetar hon i Borås Stad!

När jag gick i högstadiet och gymnasiet i Lettland, var jag väldigt aktiv på vår lokala fritidsgård och jag fick vara med på olika läger, utflykter mm. Jag fick även möjlighet att delta på olika internationella ungdomsutbyten och på så sätt få veta mer om Erasmus+ Ung och Aktiv och volontärtjänsten.

Jag bestämde mig tidigt att jag skulle ta den chansen och åka iväg som EVS volontär. Jag ville jobba med ungdomar, helst på en fritidsgård, eftersom jag hade så  bra erfarenhet från min egen fritidsgård i Lettland.

Nytt språk

Jag ville även lära mig ett nytt språk, och efter lite efterforskning bestämde jag mig för de nordiska språken. Till slut så började jag söka olika projekt i Sverige.

Jobbade med ungdomar

I Sverige jobbade jag med ungdomar mellan 10-20 år och tillsammans försökte vi att göra deras fritid så givande som möjligt. Vi ordnade resor, temakvällar, läger, utflykter, tävlingar mm. Jag jobbade även med informations-spridning om Erasmus+ Ung och Aktiv och initierade flera ungdomsutbyten under min tid som volontär.
Jag lärde mig att jobba självständigt, att jobba i grupp, att vara deltagare och att vara ledare… Jag lärde mig att klara mig själv i vardagen och att börja mitt sociala liv från noll. Jag upptäckte hur mycket jag tyckte om att jobba med människor.

Efter volontärtiden

Efter min EVS stannade jag kvar för att läsa färdigt min sista svenskkurs. Under tiden fick jag jobba som timmanställd på Hässlehus fritidsgård. Men livet är oförutsägbart, och jag stannade kvar i Sverige även efter min sista svenska kurs… Jag fick jobb på samma fritidsgård och utbildade mig till fritidsledare.

Idag jobbar jag som samordnare på Vi-Hässleholmen, ett medborgarkontor och en mötesplats för de boende på Hässleholmen. Jag, tillsammans med mina två kollegor, är samhällsvägledare som kan hjälpa till med att förstå och fylla i blanketter, att förklara hur svenska myndigheter fungerar och hur man ska komma i kontakt med dem. Mötesplatsen är navet i området, och jag samordnar gemensamma projekt, temadagar mm som de olika aktörerna  - kommunala verksamheter, föreningar, trossamfund, studieförbund, projekt mm - på Hässleholmen anordnar.

Kontakt

Liva Zalcmane Svensson