Boende

Vi har sett att bostadsbristen bland unga har ökat, att kraven på inkomst och anställningsform stänger ute många unga från att köpa eller hyra en bostad i första hand och att unga i åldern 18–25 år har fått mindre kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende.

Fullt hus

Bostadsbristen för unga allt värre

Åren 2012–2013 bodde 38 procent av unga i åldern 20–24 år kvar hos sina föräldrar. 43 procent av killarna i åldern 20–24 år bodde kvar hos sina föräldrar medan motsvarande andel bland tjejerna var 33 procent.

Det byggs för få hyresrätter

Unga efterfrågar främst hyresrätter, men då bostadsbyggandet varit blygsamt de senaste 20 åren är byggandet av hyresrätter lågt prioriterat. Det fanns inte fler hyresrätter 2010 än 1990 och andelen ettor med kök är idag 7,2 procent, lika stor andel som 1990.

Arbete en förutsättning för bostad

Under 2000-talet har bostadskostnaden för unga legat relativt konstant. Däremot är ungas inkomstutveckling under 2000-talet är sämre jämfört med andra grupper i samhället. Det innebär att ungas konkurrenskraft på bostadsmarknaden har försämrats jämfört med andra åldersgruppers.

Svårt att starta ett liv som vuxen

Svårigheterna för unga att etablera sig på bostadsmarknaden innebär också att de kan få svårt att starta ett liv som vuxen och självständig. Vår studie Fokus 11 indikerar att bostadssituationen påverkar ungas möjligheter att få ett arbete. Boendet påverkar också saker som familjebildning och de som bor trångt väljer ofta att skaffa barn senare.

Fokus 11 - om ungas bostadssitutaion

Ta reda på hur ungas bostadssituation ser ut på din ort

Är det svårt för unga att hitta någonstans att bo i din kommun? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas boendeformer och hur många unga som bor kvar hemma i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

ungidag.se