Bli volontär

Utveckla dig själv, arbeta som volontär! Du som är mellan 17 och 30 år kan arbeta som volontär genom Europeiska Solidaritetskåren. Volontärtjänsten kan pågå från 2 veckor till 12 månader. Det finns inga krav på betyg eller av tidigare erfarenheter. Programmet riktar sig till alla unga.

EU Solidarity Corps - Ready for a life-changing experience?

EU-programmet betalar resa, boende och fickpengar. Försäkring ingår. Du utvecklas som person, lär dig nya språk och lär känna andra kulturer.

Tidigare volontärer om sin volontärtid

 • Jag har blivit motiverad att studera och chansen att få ett arbete har ökat.
 • Jag har fått bättre självförtroende, blivit mer självständig och det är lättare att resa själv.
 • Att vara volontär ändrade mitt sätt att se på livet och att hantera problem.
 • Jag har blivit av med fördomar och jobbar bättre i grupp.
 • Min insats har hjälpt ett projekt att utvecklas.
 • Jag kan uttrycka känslor bättre. Förut var jag blyg, nu kan jag prata inför en grupp.
 • Jag känner mig mer som en europé, nu har jag vänner i hela Europa.

Exempel på arbetsuppgifter

 • hjälpa flyktingar
 • konst, idrott, teater, musik
 • miljö- och naturvård
 • arrangera evenemang
 • hållbar utveckling på en ekogård
 • aktiviteter på äldreboenden
 • informera på skolor och mässor
 • utvärdera organisationen
 • jobba på fritidsgård
 • bygga ett hus
 • skapa egna projekt

Youthpass som bevis

Du får ett intyg på vad du har lärt dig. Det kallas för Youthpass och beskriver vilka nyckelkompetenser
du fått under din volontärtid.

Youthpass

Kom igång

För att bli volontär behöver du en sändande organisation som skickar iväg dig. Du behöver också en mottagande organisation som tar emot dig och som arrangerar projektet.

Börja i god tid. Det kan ta ett tag innan du kommer iväg.

Registrera dig i Europeiska Solidaritetskårens databas

1. Hitta en organisation som skickar iväg dig

Den sändande organisationen hjälper dig med kontakter och förberedelser. Exempel på sändande organisationer är ideella organisationer och kommuner.

2. Hitta en organisation som tar emot dig

Den mottagande organisationen är den som arrangerar projektet och ser till att det praktiska med till exempel boende, mat och arbetsuppgifter fungerar under din volontärtid.

3. Organisationerna skriver ansökan och skickar till MUCF

När du kommit överens med en sändande organisation och hittat en mottagande organisation ska en av dem skriva en ansökan och skicka in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

4. Gå på kurs före, under och efter volontärtjänsten

5. Skriv en volontärrapport

Efter volontärprojektet ska du skriva en rapport där du utvärderar projektet och berättar vad du har lärt dig.

6. Sprid dina erfarenheter

När du kommit tillbaka är det bra om du kan berätta för andra om dina erfarenheter. Det kan vara att hålla seminarium, ha en temakväll eller besöka skolor. Prata med din sändande organisation om du behöver hjälp.

Europeiska Solidaritetskåren logotyp