Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

För att bli godkänd som mottagande, sändande eller koordinerande organisation inom Europeisk volontärtjänst, EVS, måste ni göra en ansökan om ackreditering. I Sverige är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som godkänner er ansökan.

Registrera organisationen

Alla organisationer som deltar i Erasmus+ måste registrera sig. Gör det innan ni skickar in er ansökan om ackreditering.

Registrera organisation i Erasmus+

Ansökningsformulär

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. I december 2017 byttes ansökningsformuläret från PDF till online.

Välj formulären som heter ESC 52 Quality Label.

Ansökningsformulär för ackreditering

Tips för att skriva en bra ansökan

Ansökan är uppdelad i flera frågor. Det är olika frågor beroende på om er organisation ska vara sändande, mottagande eller koordinerande. Det är därför viktigt att ni svarar på alla frågor med text. Det går alltså inte att lämna fält tomma och hänvisa till något annat fält.

Kontakta oss gärna så fort ni har frågor, vi vill hjälpa er att göra en bra ansökan: erasmusplus@mucf.se

Beskriv varför ni vill delta i EVS

I ansökan om ackreditering ska ni beskriva varför er organisations vill delta i EVS. Ni ska även beskriva:

  • vad ni som organisation kan få ut av EVS
  • vad volontären/volontärerna kan lära sig
  • vad volontären/volontärerna kan ha för arbetsuppgifter
  • hur ni tänkt förbereda volontären/volontärerna inför volontärtjänsten.

Berätta vad ni kan erbjuda en volontär

Skriv helst på engelska och var konkret i vad ni erbjuder en volontär:

  • vad erbjuder ni volontären/volontärerna före volontärtiden
  • vilket stöd erbjuder ni under volontärtiden
  • vilken handledning kan ni ge i volontärarbetet
  • hur ser boendet ut
  • ge konkreta exempel på vilka arbetsuppgifter volontären/volontärerna kan göra och skriv även in hur en typisk arbetsvecka måndag till fredag kan se ut för volontären/volontärerna
  • skriv även vad volontären/volontärerna kan göra på fritiden, finns det exempelvis lokala aktiviteter?

Tänk även på att även den som inte alls har kunskap om svenska förhållanden, verksamheter eller arbetssätt ska kunna förstå er beskrivning. Vad skulle ni själva vilja veta innan du åker iväg till ett främmande land?

Klargör era egna mål

Att fylla i en ansökan om ackreditering är ett bra tillfälle för er att tillsammans klargöra era egna mål i organisationen till varför ni vill vara aktiva inom EVS. Det ger även bättre förankring inom organisationen om ni sätter ord på hur ni konkret ska organisera er medverkan inom EVS.

Ni syns i europeiska databaser

Om vi godkänner er ansökan om ackreditering kommer er beskrivning att presenteras i en europeisk databas där alla som är intresserade av att göra volontärtjänst kan hitta sändande eller mottagande organisationer. Därför är det extra viktigt att ni är tydliga och ärliga med vad ni har att erbjuda. Även organisationer som vill samarbeta med andra organisationer kan söka i databasen och hitta er organisation. Om era kontaktuppgifter ändras behöver ni uppdatera dem i databasen.

Databasen för godkända EVS-organisationer

Det finns även en databas där lediga volontärplatser visas. När ni har blivit ackrediterade och ska söka medel för specifika projekt kan ni lägga upp en annons i databasen Volunteering Opportunities för att kunna ta emot ansökningar från volontärer. Skriv då om ni har lediga platser, vilka datum ni vill ta emot volontären/volontärerna och om ni redan har hittat volontärer.

Databasen Volunteering Opportunities

Användarguide för EVS-databaser

Viktiga dokument

När ni beskriver hur ni vill arbeta som sändande, mottagande eller koordinerande organisation är det viktigt att ni utgår ifrån kapitlen ”EVS Charter” och ”Task and Responsibilities” i ansökan. De beskriver vad EVS är, organisationernas roller och vilka krav som ställs på dem. En viktig princip är att EVS är ett icke-formellt lärande och en alternativ utbildningserfarenhet snarare än formell utbildning eller ersättning för arbete som någon annan vanligen skulle göra i organisationen. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden att få prova på nya saker och få kompetenser de har nytta av i sitt framtida yrkesliv.

Dags att söka igen?

Ni som tidigare har varit godkända inom EVS som sändande, mottagande eller koordinerande organisation behöver komplettera en ny ansökan med en beskrivning av era erfarenheter inom EVS och hur ni tänker använda er av dem framåt. Beskriv vad som har förbättrats, förändrats eller utvecklats i er organisation och vad ni tänker lägga tyngdpunkten på utifrån tidigare erfarenheter. Detta ska skickas  som en separat bilaga till ansökan om ackreditering.