Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

För att bli godkänd som mottagande, sändande eller koordinerande organisation inom Europeiska Solidaritetskåren måste ni ansöka om en Quality Label. 

Quality Label är en kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer följer Europeiska Solidaritetskårens principer och mål. Den ger åtkomst till ansökningssystemet och databasen för unga. I Sverige är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som godkänner ansökan.

Registrera organisationen

Alla organisationer som deltar i Europeiska Solidaritetskåren måste först registrera sig. Gör det innan ni skickar in er ansökan om Quality Label. 

Registrera organisation i Europeiska Solidaritetskåren

Ansök om Quality Label

Logga in med ditt "EU Login" (ECAS-konto). Du skapar ett EU Login på inloggningssidan. 

Välj formulären som heter ESC 52 Quality Label.

Ansökningsformulär för Quality Label

Tips för att skriva en bra ansökan

Ansökan är uppdelad i flera frågor. Det är olika frågor beroende på om er organisation ska vara sändande, mottagande eller koordinerande. Det är därför viktigt att ni svarar på alla frågor med text. Det går alltså inte att lämna fält tomma och hänvisa till något annat fält. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor. Vi hjälper er gärna att göra en bra ansökan. 

 • Beskriv varför ni vill delta i Europeiska Solidaritetskåren 
  Vad ni som organisation kan få ut av Europeiska Solidaritetskåren;
  vad volontären/volontärerna kan lära sig;
  vad volontären/volontärerna kan ha för arbetsuppgifter;
  hur ni tänkt förbereda volontären/volontärerna inför volontärtjänsten.

 • Berätta vad ni kan erbjuda en volontär
  Vad erbjuder ni volontären/volontärerna före volontärtiden;
  vilket stöd erbjuder ni under volontärtiden;
  vilken handledning kan ni ge i volontärarbetet;
  hur ser boendet ut;
  ge konkreta exempel på vilka arbetsuppgifter volontären/volontärerna kan göra och beskriv även hur en typisk arbetsvecka (måndag till fredag) kan se ut för volontären/volontärerna;
  skriv vad volontären/volontärerna kan göra på fritiden.

  Skriv helst på engelska och tänk på att även den som inte alls har kunskap om svenska förhållanden, verksamheter eller arbetssätt ska kunna förstå er beskrivning.

 • Klargör era egna mål
  Att fylla i en ansökan om ackreditering är ett bra tillfälle för er att tillsammans klargöra era egna mål i organisationen till varför ni vill vara aktiva inom Europeiska Solidaritetskåren. Det ger även bättre förankring inom organisationen om ni sätter ord på hur ni konkret ska organisera er medverkan.

Ni syns i europeiska databaser

Om vi godkänner er ansökan om Quality Label kommer er beskrivning att presenteras i en europeisk databas där alla som är intresserade av att göra volontärtjänst kan hitta sändande och mottagande organisationer. Därför är det extra viktigt att ni är tydliga och ärliga med vad ni har att erbjuda. Även organisationer som vill samarbeta med andra organisationer kan söka i databasen och hitta er organisation. Om era kontaktuppgifter ändras behöver ni uppdatera dem i databasen.

Databasen för godkända Europeiska Solidaritetskåren-organisationer

Det finns även en databas där lediga volontärplatser visas. När ni har fått en Quality Label och ska söka medel för specifika projekt kan ni lägga upp en annons i databasen Volunteering Opportunities för att kunna ta emot ansökningar från volontärer. Skriv då om ni har lediga platser, vilka datum ni vill ta emot volontären/volontärerna och om ni redan har hittat volontärer.

Databasen Volunteering Opportunities

Dags att söka igen?

Ni som tidigare har varit godkända inom Europeiska Solidaritetskåren som sändande, mottagande eller koordinerande organisation behöver komplettera en ny ansökan med en beskrivning av era erfarenheter inom Solidaritetskåren och hur ni tänker använda er av dem framåt. Beskriv vad som har förbättrats, förändrats eller utvecklats i er organisation och vad ni tänker lägga tyngdpunkten på utifrån tidigare erfarenheter. Detta ska skickas som en separat bilaga till ansökan om Quality Label.

 

Europeiska Solidaritetskåren logotyp