Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

För att bli godkänd som mottagande, sändande eller samordnande organisation inom Europeisk volontärtjänst, EVS, måste ni göra en intresseanmälan. I Sverige är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som godkänner er intresseanmälan.

Registrera organisationen

Alla organisationer som deltar i Erasmus+ måste registrera sig. Gör det innan du skickar in din ackreditering.

Registrera organisation i Erasmus+

Beskriv varför ni vill delta i EVS

I intresseanmälan ska ni beskriva er organisations motiv för att delta i EVS, vad ni som organisation kan lära er, vad en volontär kan lära sig och göra i er verksamhet eller hur ni ska förbereda framtida volontärer på att göra volontärtjänst hos er eller hos andra när ni skickar iväg volontärer.

Ansökan är elektronisk. Du måste högerklicka på länken och spara ner den på din dator för att det ska fungera på rätt sätt. Obs! I bland kan du behöva välja "Öppna med" och välja Adobe Acrobat Reader DC. Du kan fylla i den i omgångar, spara och fortsätta fylla i vid ett senare tillfälle, men klicka inte på ”submit online” på sista sidan förrän du är alldeles klar och redo att skicka in ansökan till oss. Se också till att ni har senaste versionen av Acrobat Reader.

Ansökan för ackreditering

Berätta vad ni kan erbjuda en volontär

Skriv gärna på engelska och var konkret i vad ni erbjuder en volontär, både i förberedelser, stöd innan och under volontärtiden, handledning i volontärarbetet, boende, verksamhet och aktiviteter både på fritiden och i volontärtjänsten. Tänk på att även den som inte alls har kunskap om svenska förhållanden, verksamheter eller metoder ska kunna förstå er beskrivning. Vad skulle du själv vilja veta innan du åker iväg till ett främmande land under en tid upp till ett år?

Klargör era egna mål

Att fylla i en intresseanmälan är ett bra tillfälle för er att tillsammans klargöra era egna mål och drivkrafter i organisationen till varför ni vill vara aktiva inom EVS. Det ger även bättre förankring inom organisationen om ni sätter ord på hur ni konkret ska organisera er medverkan inom EVS.

Europeisk databas

Om vi godkänner er intresseanmälan kommer er beskrivning att presenteras i en europeisk databas där alla som är intresserade av att göra volontärtjänst kan hitta sändande eller mottagande organisationer. Även organisationer som vill samarbeta med andra organisationer kan söka i databasen och hitta er organisation. Ni kommer att behöva gå in och uppdatera era kontaktuppgifter i databasen samt lägga upp er volontärplats i databasen Volunteering Opportunities för att kunna ta emot ansökningar från volontärer.

Databasen för godkända EVS-organisationer

Databasen Volunteering Opportunities

Användarguide för EVS-databaser

Viktiga dokument

När ni beskriver hur ni vill arbeta som sändande, mottagande eller samordnande organisation är det viktigt att ni utgår ifrån kapitlen ”EVS Charter” och ”Task and Responsibilities” i intresseanmälan. De beskriver vad EVS är, organisationernas roller och vilka krav som ställs på dem. En viktig princip är att EVS är ett icke-formellt lärande och en alternativ utbildningserfarenhet snarare än formell utbildning eller ersättning för arbete som någon annan vanligen skulle göra i organisationen. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden att få prova på nya saker och få kompetenser de har nytta av i sitt framtida yrkesliv.

Dags att söka igen?

Ni som tidigare har varit godkända inom EVS som sändande, mottagande eller samordnande organisation behöver komplettera en ny ansökan med en beskrivning av era erfarenheter inom EVS och hur ni tänker använda er av dem framåt. Beskriv vad som har förbättrats, förändrats eller utvecklats i er organisation och vad ni tänker lägga tyngdpunkten på utifrån tidigare erfarenheter. Detta ska skickas  som en separat bilaga till intresseanmälan.