Hoppa till huvudinnehåll
 

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Bidrag till verksamheter som förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, att individer radikaliseras eller för att stödja individer som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer.

Slutrapportering av beviljat bidrag från MUCF

Ni som har beviljats bidrag från MUCF ska vid projektets slut lämna in en slutrapport till oss i MUCF:s ansökningssystem som du hittar här.

Sök bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism hos cve

Bidraget Värna demokratin mot våldsbejakande extremism kan du numera söka hos Brottsförebyggande rådet, Brå på Center mot våldsbejakande extremism, cve.

Se Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Mer information om bidraget hittar du på på cve.se

Bidrag stärka demokratin

Om din organisation vill genomföra ett projekt som syftar till att stärka demokratin kan du hitta information om bidraget Stärka demokratin här.

 

Nyckelord
Rasism
Våld

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: