Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsutbyte

Killar som dansar breakdance

Bidrag till ungdomsutbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Utbytet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag, det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Erasmus+ Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssamarbete.

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

2020 har vi tre ansökningsomgångar
Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 maj – 30 september 2020 5 februari 2020, 12.00 (svensk tid)
1 augusti – 31 december 2020 7 maj 2020,12.00 (svensk tid)
1 januari – 31 maj 2021 1 oktober 2020, 12.00 (svensk tid)

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ni kan söka bidraget

Grupper av unga mellan 13 till 30 år från minst två länder. Grupperna kan komma från till exempel kommunala verksamheter, organisationer, arbetsmarknadsprojekt eller sociala företag, eller en grupp vänner eller andra grupper av unga.

Ett ungdomsutbyte ska ha minst 16 och max 60 deltagare med minst 4 deltagare per grupp. Varje grupp ska ha en gruppledare.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners. I varje Ungdomsutbyte måste det ingå grupper från åtminstone två länder som ingår i Erasmus+ Ung och Aktiv, varav minst ett land är medlem i EU.

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Hitta en partnergrupp i databasen Otlas

Det här kan bidraget gå till

  • Förberedelser och planeringsbesök inför utbytet.
  • Kostnader för resa till och från den ort där utbytet hålls.
  • Mat- och boendekostnader samt andra kostnader för aktiviteter under ungdomsutbytet.

Bidraget kan inte gå till turistresor, festivaler, projekt ordnade av vinstdrivande organisationer, skolklassutbyten och språkresor.

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp. Grupperna får 80 procent av bidraget när projektet börjar och 20 procent när projektet är slut.

Räkna ut er budget för ungdomsutbyte.

Så här länge kan projektet pågå

Utbytet ska vara 5-21 dagar långt exklusive resdagar. Men projektet kan pågå i upp till 24 månader, då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

[[{"fid":"4280","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"Erasmus+ logo","title":"Erasmus+ logo","height":90,"width":400,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: