Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungdomsdialog

Logotypen Erasmus+ på bakgrund i loggans färger.

Bidrag till strukturerad dialog i form av möten eller seminarier på nationell eller internationell nivå mellan ungdomar och beslutsfattare. Unga ska ha möjlighet att framföra sina åsikter om hur ungdomspolitiken ska genomföras i Europa.

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

2020 har vi tre ansökningsomgångar:
Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 maj – 30 september 2020 5 februari 2020, 12.00 (svensk tid)
1 september 2020 – 31 januari 2021 7 maj 2020, 12.00 (svensk tid)
1 februari 2021 – 31 maj 2021 1 oktober 2020, 12.00 (svensk tid)

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Målgrupper

  • Ideella organisationer
  • Kommuner, regioner och myndigheter
  • Stiftelser utan vinstsyfte kan söka bidrag inom ungdomsutbyten (KA1), kompetensutveckling för ungdomsledare (KA1) och ungdomsdialog (KA3). Detta med utgångspunkt i Skatteverkets bedömning om allmännyttig verksamhet. 
    I vissa länder likställer lagen stiftelser med icke-vinstdrivande ideella organisationer. Om detta gäller en stiftelse som är partner i ert projekt behöver vi få ett mail från det landets nationella kontor för Erasmus+ där de meddelar oss detta. I dagsläget vet vi att detta gäller i följande länder (här behöver vi alltså inte få mail från landets nationella kontor): Estland, Litauen, Ungern, Polen, Nederländerna, Turkiet och Bulgarien.

Ni kan delta

Ungdomar mellan 13 och 30 år. Kommunala och regionala beslutsfattare eller experter på ungdomsområdet kan delta utan hänsyn till ålder eller geografisk härkomst.

Minst 30 ungdomar måste delta i projektet. Du kan göra antingen ett nationellt eller ett internationellt seminarium.

Internationellt seminarium
I ett internationellt seminarium måste minst två organisationer från två olika länder delta.

Hitta internationella partners i databasen Otlas

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv

Det här kan bidraget gå till

  • Seminarier och möten på nationell, regional, kommunal eller internationell nivå för ungdomar och beslutsfattare i en strukturerad dialog om EU:s ungdomsstrategi.
  • Evenemang som simulerar hur demokratiska institutioner fungerar och beslutsfattares roller inom dessa institutioner.
  • Samråd med unga i form av on-line-samråd eller opinionsundersökningar för att ta reda på vad unga behöver för att kunna vara delaktiga i samhället.

Bidraget kan inte gå till organisationers eller nätverks stadgeenliga möten eller till politiska möten.

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp, samt till kostnader som är kopplade till att samla in ungas åsikter i samband med projektet. Det går också att söka bidrag för extra kostnader om projektet har deltagare med funktionsnedsättningar.

Räkna ut er budget för Ungdomsdialog

Så här länge kan projektet pågå

Ett projekt kan pågå i 3-24 månader.

 

EU-kommissionens webbplattform

EU-kommissionen har en webbplattform Project Results Platform där olika typer av projekt som fått stöd i Europa inom Erasmus+ finns presenterade.
Här hittar du även metodmaterial, resultat och annat som de olika projekten tagit fram.

 

[[{"fid":"4281","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ Projects Platform","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ Projects Platform","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"wysiwyg","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ Projects Platform","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ Projects Platform","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"Erasmus+ Projects Platform","title":"Erasmus+ Projects Platform","height":68,"width":490,"style":"width: 490px; height: 68px;","class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"3"}}]]

 

 

[[{"fid":"4280","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Erasmus+ logo","field_image_text[und][0][value]":"","field_photographer[und][0][value]":""}},"attributes":{"alt":"Erasmus+ logo","title":"Erasmus+ logo","height":90,"width":400,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]