Hoppa till huvudinnehåll
 

Så fördelas bidraget till etniska organisationer

Bidraget till etniska organisationer fördelas i två former, som etableringsbidrag och som organisationsbidrag.

Notera att bidragets storlek kan skilja mellan bidragsåren. 

Etableringsbidrag

Ett etableringsbidrag fördelas med ett fast belopp, för bidragsår 2021 var det 80 000 kronor per organisation.

Organisationsbidrag

Bidraget har en fast del och en rörlig del.

Fast belopp

Det fasta bidraget för bidragsåret 2021 är 180 000 kronor per organisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer.

Rörligt belopp

Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och antalet föreningar eller avdelningar som finns i organisationen. Runt 70 procent av den rörliga delen är baserad på medlemmar och 30 procent på antalet föreningar eller avdelningar som finns i organisationen.

Den rörliga delen av bidraget som är baserad på antalet medlemmar räknas ut med en regressiv modell. Det betyder att bidraget blir lägre per medlem från och med medlem 6001.

Notera att summorna nedan gäller för bidragsåret 2021:

  • Bidrag per medlem 1–6000: 68,14 kronor per medlem.
  • Bidrag per medlem 6001 och framåt: 34,07 kronor.
  • Bidrag per lokalförening eller avdelning: 3 695 kronor per lokalförening eller avdelning.

Paraplyorganisationer

För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en individuell bedömning. För 2021 sökte en organisation bidraget. Den organisationen fick 480 000 kronor.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: