Hoppa till huvudinnehåll
 

Så fördelas bidraget till etniska organisationer

Bidraget till etniska organisationer fördelas antingen som organisationsbidrag eller etableringsbidrag.

Notera att bidragets storlek kan skilja mellan bidragsåren. 

Etableringsbidrag

Etableringsbidraget fördelas med ett fast belopp. För närvarande 80 000 kronor per organisation.

Organisationsbidrag

Bidraget har en fast del och en rörlig del.

Fast belopp

Det fasta bidraget för 2022 är 180 000 kronor per organisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer.

Rörligt belopp

Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och antalet föreningar eller avdelningar som finns i organisationen. Runt 70 procent av den rörliga delen är baserad på medlemmar och 30 procent på antalet föreningar eller avdelningar som finns i organisationen.

Den rörliga delen av bidraget är baserad på antalet medlemmar över sju år och räknas ut med en regressiv modell. Det betyder att bidraget blir lägre per medlem från och med medlem 6 001.

Notera att summorna nedan gäller för bidragsår 2022:

  • Bidrag per medlem 1–6 000: 80,32 kronor i bidrag per medlem.
  • Bidrag per medlem 6 001 och fler: 40,16 kronor.
  • Bidrag per lokalförening eller avdelning: 4 398 kronor.

Paraplyorganisationer

För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en individuell bedömning. För 2022 beviljades en organisation bidraget. Den organisationen fick 480 000 kronor.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: