Hoppa till huvudinnehåll
 

Så fördelas bidraget till etniska organisationer

Bidraget till etniska organisationer fördelas antingen som organisationsbidrag eller etableringsbidrag.

Organisationsbidrag

Bidraget har en fast och en rörlig del.

Fast belopp

Det fasta bidraget för 2023 är 180 000 kronor per organisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer.

Rörligt belopp

Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och antalet föreningar eller avdelningar som finns i organisationen. Runt 70 procent av den rörliga delen är baserad på medlemmar och 30 procent på antalet föreningar eller avdelningar som finns i organisationen.

Den rörliga delen av bidraget är baserad på antalet medlemmar över sju år.

Bidragsår 2023 gäller följande summor:

  • Bidrag per medlem 1–6 000: 83,93 kronor i bidrag per medlem.
  • Bidrag per medlem 6 001 och fler: 41,97 kronor.
  • Bidrag per lokalförening eller avdelning: 4 382 kronor.

Etableringsbidrag

Etableringsbidraget fördelas med ett fast belopp. För närvarande 80 000 kronor per organisation.

Paraplyorganisationer

För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en individuell bedömning. För 2023 beviljades en organisation 480 000 kronor i bidrag.