Hoppa till huvudinnehåll
 

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Ungdomar pluggar på en trappa

Ett bidrag till kompetensutveckling för dig som jobbar med unga. Ungdomsledare kan till exempel delta i seminarier eller göra studiebesök. Erasmus+ Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssamarbete.

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

2020 har vi tre ansökningsomgångar:
Projekt som startar mellan Sista ansökningsdag
1 maj – 30 september 2020 5 februari 2020, 12.00 (svensk tid)
1 augusti – 31 december 2020 7 maj 2020, 12.00 (svensk tid)
1 januari – 31 maj 2021 1 oktober 2020, 12.00 (svensk tid)

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, kommunala och regionala verksamheter eller sociala företag som arbetar med ungdomar i er verksamhet kan söka bidraget. Det kan vara personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller andra resurspersoner.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners.
Hitta internationella partners i databasen Otlas

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå exempelvis till seminarier, studiebesök, utbildningar, besök på arbetsplatser eller nätverksbyggande aktiviteter. Projekten ska höja kunskapen om och förbättra genom erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med unga. Eller skapa fler projekt, partnerskap och nätverk med bra kvalitet inom programmet Erasmus+ Ung och Aktiv.

Projekten ska se till så att det blir en tydlig effekt på dem som jobbar med unga. I deras dagliga arbete och ha påverkan på ungdomsområdet. De ska gynna unga personer i slutändan.

Lokala aktiviteter ska arrangeras, inte bara aktiviteter inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp. Grupperna får 80 procent av bidraget när projektet börjar och 20 procent när projektet är slut.

Räkna ut er budget för kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Så här länge kan projektet pågå

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga kan pågå i 2 dagar – 2 månader, exklusive resdagar. Men projektet kan pågå i upp till 24 månader. Då ingår tid för förberedelser, genomförande, utvärdering och uppföljning.

Erasmus+ logotyp

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: