Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Kapacitetsbyggande aktiviteter inom idrottsområdet

Kapacitetsbyggande aktiviteter är projekt som ska vara internationella samarbetsprojekt. Dessa ska vara baserade på multilaterala partnerskap mellan organisationer verksamma inom idrottsområdet i programländer och mellan tredjeländer som inte är associerade till programmet. Projekten ska stödja sportaktiviteter och policys i tredjeländer.

Målet är att projekten ska verka som ett medel för att främja värderingar, vara ett pedagogiskt verktyg för att främja individers personliga och sociala utveckling samt bygga mer sammanhållna samhällen.

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Exempel på projekt

Projekten kan inkludera olika typer av aktiviteter (fysiska eller virtuella) så som:

  • Lärande av varandra
  • Träffar
  • Studiebesök
  • Workshops

Ansökningstider

Detta bidrag går inte att söka just nu - vi meddelar här när ansökan öppnar.

Ansökan


För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Vem kan söka bidraget

Denna projektform riktar sig framför allt till icke vinstdrivande organisationer/ föreningar. Som exempel: en idrottsorganisation på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå, en nationell olympisk kommitté eller ett nationellt idrottsförbund, en organisation som representerar rörelsen "sport för alla", en organisation verksam inom området för främjande av fysisk aktivitet, en organisation som representerar den aktiva fritidssektorn.

Minst en av partneraktörerna i projektet måste vara en förening med inriktning på idrott.

Det finns en möjlighet att involvera vinstdrivande organisationer/företag om det finns ett tydligt adderat värde för detta. Den organisationer får dock inte koordinera projektet då projektkoordinator måste vara en icke vinstdrivande organisation.

Projekten ska vara internationella samarbeten

Kapacitetsbyggande projekt är transnationella och involverar minst fyra organisationer av minst tre länder: Minst 1 organisation från 2 olika EU-medlemsstater och tredjeländer associerade till programmet och minst två organisationer från minst ett berättigat tredjeland inte kopplat till programmet från region 1. Antalet organisationer från EU:s medlemsstater och tredjeländer som är associerade till Programmet får inte vara högre än antalet organisationer från tredjeländer inte kopplat till programmet.

Alla aktiviteter måste äga rum i de berörda organisationernas länder och vara fokuserat på ett tematiskt område (värderingar, färdigheter, migranter och försoning)

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på projektets storlek, längd och vilken typ av aktiviteter som ska genomföras. Bidraget är fasta och bestäms utifrån den budgeten ni skriver in. Det är bedömarna av ansökaren som sedan beslutar vilken fast summa ni får. Bidraget kommer max vara 80% av budgeten ni beskrivit och kan vara från 100 000 euro till max 200 000 euro.

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga aktiviteter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera aktiviteter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. 

Projektets längd

Projekt är mellan 12-36 månader.

Bedömning av ansökningar

Projektansökningarna bedöms utifrån fyra olika delar – relevans (30%), kvaliteten på projektets utformning och genomförande (20%), partnerskapets sammansättning och samarbetsarrangemang (20%), effekt (30%).

Mer information

Läs gärna Handbook on the lump sum funding model för att ta del av mer information om programdelen.

Handbook on the lump sum funding model