Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Icke-vinstdrivande europeiska idrottsevenemang

Liva upp ert motions- och sportevenemang med Erasmus+ Sport-understöd. Ni kan ordna kringevenemang för tränare, utbilda frivilliga samt främja jämlikt deltagande och stärkande av sociala färdigheter.

Ansökningarna för det här bidraget handläggs och distribueras centralt i Bryssel.

Ert evenemang får inte eftersträva ekonomisk vinst och det ska inte vara en idrottstävling eller professionell idrottstävling som ordnas regelbundet. Evenemanget ska också:

  • främja social inkludering och jämlika deltagandemöjligheter
  • inspirera människor att idrotta och motionera
  • sprida information om motionens hälsofrämjande effekter
  • Utöver själva evenemanget kan ni få stöd för:
  • utbildning av idrottare, tränare, arrangörer och frivilliga som arbetar vid evenemanget
  • ordnande av kringevenemang såsom konferenser och seminarier
  • aktiviteter efter evenemanget, såsom utvärdering och vidare planer.

Ansökningstider

Detta bidrag går inte att söka just nu - vi meddelar här när ansökan öppnar.

Ansökan

För att kunna söka bidrag måste ni först skapa ett användarkonto och registrera er organisation i EU-kommissionens databas. Följ våra steg-för-steg anvisningar:

Innan ni ansöker om EU-bidrag

Vem kan söka bidraget

Offentliga organisationer och andra icke-kommersiella aktörer kan söka stöd från Erasmus+-programmet för att ordna idrottsevenemang som omfattar hela Europa. Dessa aktörer kan också söka stöd för nationella evenemang, som ordnas samtidigt i flera europeiska länder.

Projekten ska vara internationella samarbeten

Icke-vinstdrivande europeiska sportevenemang kan äga rum antingen i ett  land med deltagare från andra länder (Europeiska evenemang) eller ha ett evenemang per deltagande land (europeiskt-lokala evenemang).

De tillgängliga alternativen är följande europeiska sportevenemang utan vinstsyfte:

  • Europeiska evenemang: minst 10 programländer deltar
  • Europeiskt lokalt evenemang (I): 3–5 aktörer / 3–5 programländer
  • Europeiskt lokalt evenemang (II): 6 aktörer/ 6 länder

Läs mer om bidraget EACEA:s webbplats.

Not-for-profit European Sport Events

Bidragets storlek

Bidragens storlek beror på vilket alternativ för evenemang ni väljer. Bidragen till icke-vinstdrivande europeiska sportevenemang har olika fasta belopp. Beloppet av den fasta summan beror på antalet evenemang och antalet organisationer som är involverade i projektet. Europeiska evenemang: 450 000 euro, Europeiskt lokalt evenemang (I): 200 000 euro, Europeiskt lokalt evenemang (II): understöd 300 000 euro.

Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga verksamheter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera verksamheter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp. Villkoret för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att samtliga aktiviteter som beskrivs i ansökan har slutförts enligt kvalitetskriterierna. Om en eller flera aktiviteter inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp.

Projektets längd

Projekttiden för ett evenemang inom Erasmus+ Idrott är 12-18 månader. Evenemangets totala längd, beror på från förberedelser till aktiviteter efter evenemanget.

Bedömning av ansökningar

Projektansökningarna bedöms utifrån fyra olika delar – relevans (30%), kvaliteten på projektets utformning och genomförande (20%), partnerskapets sammansättning och samarbetsarrangemang (20%), effekt (30%).

Mer information

Läs gärna Handbook on the lump sum funding model för att ta del av mer information om programdelen.

Handbook on the lump sum funding model