Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

Projekt som beviljats programperioden 2014–2020 

Verksamheter som har ansökt och beviljats projektmedel inom programperioden 2014–2020 ska förhålla sig till de regler och avtal som tillhör det ansökningsår som projektet är kopplat till. 

Redovisning av projekt som ansökts och beviljats inom ramen för 2020 års ansökningsrundor eller tidigare, redovisas alltså även fortsättningsvis i Mobility Tool. 

För projekt som beviljats inom den nya programperioden kommet ett nytt slutrapporteringssystem. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: