Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

Programmen som ett verktyg för inkludering

Varför ska organisationer och kommuner ansöka om projekt inom Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+?

Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ är ett verktyg för inkludering av unga i Europa. Genom att stödja ungdomar att delta i programmets möjligheter så främjas inte bara deras anställningsbarhet utan även deras delaktighet i det lokala samhället.

Verksamheter får även möjligheten att utbyta erfarenheter med andra organisationer utomlands, lära sig mer om ungdomsarbetet och inkludering samt bidra till EU:s ungdomsstrategi med syftet att engagera, sammanföra och stärka alla unga i Europa.

Deltagare i programmen får Youthpass, ett certifikat och reflektionsverktyg för erkännande av icke-formellt lärande. 

Varför ska unga med begränsade möjligheter delta i Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+?

Att delta i Europeiska solidaritetskåren är ett sätt att få nya kompetenser, lära sig ett nytt språk, engagera sig i sina hjärtefrågor och stärka sitt CV. Den internationella erfarenheten innebär en möjlighet att träffa nya vänner och att få nya kontakter samtidigt som detta skapar en möjlighet att utmana sig själv i nya situationer vilket skapar både självförtroende och motivation. Detta i sin tur ökar chanserna att komma vidare till arbete eller studier. Ungdomar vinner på att lämna sin hemmiljö, testa olika arbetsområden och klara sig själva.

Dessutom innebär Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ att unga kan, oavsett ekonomiska förutsättningar, upptäcka Europa, lära känna andra kulturer och främja solidaritet.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: