Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

Praktisk information

Hur stöttar programmen inkluderingen av unga med begränsade möjligheter? 

Europeiska solidaritetskåren erbjuder unga med begränsade möjlighet till en förkortad volontärperiod. Unga som inte känner sig redo för att åka på längre projekt (mellan 2-12 månader) kan delta först i ett kortare projekt (mellan 2 v och 2 månader) med möjligheten att därefter delta i ett längre projekt. Unga med begränsade möjligheter kan dessutom välja att göra volontärtjänsten på hemmaplan i Sverige, exempelvis i grannkommunen.

I både Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ finns möjlighet att ansöka om inclusion support för deltagare med begränsade möjligheter. Detta är ett schablonbelopp avsett att täcka extra kostnader för personer som behöver särskilt stöd på olika sätt.

Under en aktivitet inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren finns även möjlighet att ansöka om faktiska kostnader för en medföljande person till en ungdom som har begränsade möjligheter.

Inom Erasmus+ är det även möjligt att ansöka om Small Scale Partnerships – ett projekt framförallt avsett för gräsrotsorganisationer som även är nybörjare inom programmet och som på grund av sin lokala förankring har särskilda resurser att nå unga med begränsade möjligheter.

Vad är ett inkluderingsprojekt?

Ett inkluderingsprojekt inkluderar en eller flera deltagare som bedöms ha begränsade möjligheter i jämförelse med sina jämlikar. I ansökan ska det finnas en tydlig beskrivning av personens begränsningar och hur dessa påverkar individens förutsättningar att delta i projektet på lika villkor. Det ska även finnas en beskrivning av hur rekryteringsprocessen har genomförts, det vill säga, hur har organisationerna nått ut till målgruppen och utifrån vilka kriterier har personen valts ut till projektet. Det ska även finns en tydlig beskrivning av vilka insatser organisationerna kommer att erbjuda före och under aktiviteten för att stötta individen på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Detta skulle kunna innebära att personen behöver extra stöd av en mentor eller assistent, språkstöd, eller på annat sätt anpassade aktiviteter under projektets gång. 

Innan du ansöker om inkluderingsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: