Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Balans- och resultaträkning inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Om en organisation söker medel inom ett projekt för mer än 60 000 euro behöver vi få in den senast avslutade balans- och resultaträkningen för att kunna göra en kontroll av organisationens finansiella kapacitet.

Försiktighetsprincip råder vid användande av allmänna medel. För nystartade organisationer som inte kan presentera någon balans- och resultaträkning eller för informella grupper får det maximalt beviljade beloppet per ansökan inte överstiga 60 000 Euro totalt. 

MUCF definierar otillräcklig finansiell kapacitet dels som oförmåga att presentera en korrekt balans- och resultaträkning, dels som otillräckligt resultat utifrån de finansiella analyser vi gör på korrekta balans- och resultaträkningar.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: