Bidrag till sommarlovs- aktiviteter

Bidrag till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Ungdomar på badbrygga ser mot skymningen

Socialstyrelsen tar över sommarlovsbidraget

Från och med 1 januari 2018 tar Socialstyrelsen över bidraget till sommarlovsaktiviteter.

Socialstyrelsens webbplats

Beslutet med fördelning per kommun på regeringens webbplats

Redovisning av det beviljade bidraget

De kommuner som har beviljats bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017 ska senast den 1 november 2017 lämna en ekonomisk redovisning av bidraget till MUCF.

Detta ska redovisas

  • vilka aktiviteter som har genomförts
  • antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna
  • effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer
  • vad kommunen själva har anslagit för sommarlovsaktiviteter i år och 2016
  • hur kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med stödet från MUCF
  • de medel som inte har fördelats eller som inte använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas till MUCF. Återbetala beloppet senast den 31 mars 2018.

Så redovisar ni

  • Redovisningen av sommarlovsstödet ska göras i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. Där hittar ni slutrapportsformuläret och underlaget Försäkran av den ekonomiska redovisningen i word-format. Försäkran ska fyllas i av behörig ekonomisk företrädare för kommunen. Här kan ni se hur den ser ut (i pdf-format): Försäkran av den ekonomiska redovisningen
  • För att slutrapportera loggar ni in med det lösenord som ni angav i er rekvisition
  • Om bidraget har använts för flera aktiviteter går det att redovisa aktiviteterna i fältet Andra kostnader.

Bidragets storlek

2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!