Bidrag till sommarlovs- aktiviteter

Bidrag till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Ungdomar på badbrygga ser mot skymningen

Ni kan söka

Kommuner kan rekvirera bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter.

Ansökan

Ni ansöker i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem.
1 juli 2017 är sista ansökningsdag.

Information till de kommuner som redan har skickat sin rekvisition

De kommuner som redan har skickat in sin rekvisition för sommarlovsaktiviteter 2017 kan påbörja sin planering. Vi jobbar på med att fatta beslut men det kan tyvärr dröja. I en del fall kan vi behöva kompletterande uppgifter men då hör vi av oss. 

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Bidragets storlek

2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!