Bidrag till sommarlovs- aktiviteter

Bidrag till landets kommuner för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet. Alla barn har rätt till en rolig sommar!

Ungdomar på badbrygga ser mot skymningen

Ni kan söka

Kommuner kan rekvirera bidraget för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter.

Ansökan

Alla kommuner har nu rekvirerat sommarlovsbidraget!

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017.

Redovisning av det beviljade bidraget

De kommuner som har beviljats bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017 ska senast den 1 november 2017 lämna en ekonomisk redovisning av bidraget till MUCF.

Detta ska redovisas

 • vilka aktiviteter som har genomförts
 • antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna
 • effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer
 • vad kommunen själva har anslagit för sommarlovsaktiviteter i år och 2016
 • hur kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med stödet från MUCF
 • de medel som inte har fördelats eller som inte använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas till MUCF. Återbetala beloppet senast den 31 mars 2018.

Så redovisar ni

 • Redovisningen av sommarlovsstödet ska göras i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. Där hittar ni slutrapportsformuläret och underlaget Försäkran av den ekonomiska redovisningen i word-format. Försäkran ska fyllas i av behörig ekonomisk företrädare för kommunen. Här kan ni se hur den ser ut (i pdf-format): Försäkran av den ekonomiska redovisningen
 • För att slutrapportera loggar ni in med det lösenord som ni angav i er rekvisition
 • Om bidraget har använts för flera aktiviteter går det att redovisa aktiviteterna i fältet Andra kostnader.

Bidragets storlek

2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!