Bidrag till mötesplatser där unga möter unga

Bidrag som organisationer kan söka för verksamheter där unga nyanlända möter andra unga.

En del av bidragen är vikta för verksamheter för unga nyanlända och andra unga. Andra bidrag är mer allmänna men kan också användas i detta syfte. Olika bidragsgivare har olika krav för vilka typer av organisationer som kan söka bidrag och olika ansökningsdatum.