Bidrag till kvinnors organisering

Bidraget ska hjälpa kvinnoorganisationer att organisera sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Det ska stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället.

Tjejer som skrattar

Ansökan

Från och med 2018 fördelar Jämställdhetsmyndigheten statsbidrag till kvinnors organisering, jämställdhetsprojekt samt projektbidrag för kvinnors organisering. 

Ni kan söka bidraget

  • Föreningar där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer med minst 75 procent medlemsföreningar eller medlemsorganisationer med minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Sammanslutningar av enbart kvinnor inom en organisation kan också söka om bidraget. Det är i så fall sammanslutningen som ska ha som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället. Organisationen kan i så fall söka för sammanslutningens räkning.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan till exempel gå till kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.

Bidragets storlek

Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker bidraget. År 2017 delades ungefär 22 miljoner kronor ut i bidrag till 63 kvinnoorganisationer.