Bidrag till kvinno-organisationers projekt

Bidrag till kvinnoorganisationer för att bevaka sina rättigheter, driva sina krav och stödja kvinnor att delta i den demokratiska processen och i samhället. Bidraget kan även gå till internationella utbyten som stärker kvinnors organisering.

¤ kvinnor i olika åldrar samtalar.

Ansökan

Bidraget överförs vid årsskiftet till Jämställdhetsmyndigheten, mer information om hanteringen av bidraget kommer framöver.

Ni kan söka bidraget

Föreningar, riksorganisationer, samarbetsorganisationer eller stiftelser som har som huvudmål att stärka kvinnors ställning i samhället.

Dessa kan söka:

  • Ideell förening där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Riksorganisationer och samarbetsorganisationer där minst 75 procent av de anslutna föreningarna består av minst 75 procent kvinnliga medlemmar.
  • Stiftelser som inte är statliga eller kommunala.
  • Om det finns en sammanslutning av enbart kvinnor inom en organisation, där sammanslutningen och inte organisationen har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället, kan organisationen söka om bidraget för kvinnosammanslutningens räkning.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Bidragets storlek

Under 2016 har MUCF cirka 8 miljoner kronor att fördela.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta 1 juni 2017 och pågå i högst 12 månader.