Bidrag till gratis sommaraktiviteter

Landets kommuner får dela på 200 miljoner kronor för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2016.

Landets kommuner får dela på 200 miljoner kronor för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2016. Aktiviteterna ska vara kostnadsfria, så att barn från fattiga familjer kan delta.

Det är barn i åldersgruppen 6 till 15 år som ska få en möjlighet till sommaraktiviteter. Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar pengarna på uppdrag av regeringen.

Nyhetsdatum: 
2016-01-21