Begränsade öppettider 30 maj

MUCF har personaldag 30 maj. Kontoret har därför begränsade öppettider mellan klockan 08.00-10.00.

Nyhetsdatum: 
2017-05-16