Begränsade öppettider

2017-05-30

MUCF har personaldag. Kontoret har därför begränsade öppettider mellan klockan 08.00-10.00.