Becoming a part of Europe - Training for Swedish and Norwegian pax

Arbetar du med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor? Ansök om en plats till en kurs som fokuserar på att öka kompetensen och användandet av icke-formella lärandemetoder i arbetet.

Kursen äger rum den 2–4 november 2020 i Göteborg.

Ansök om en plats senast den 15 september via SALTO-Youth:s webbplats. Kursen är kostnadsfri.

Becoming a part of Europe – Training for Swedish and Norwegian pax (SALTO-Youth.net)

Kursen genomförs av MUCF och är en uppföljning av EU-projektet Becoming a part of Europe som genomfördes i flera europeiska länder 2016–2019, däribland Sverige. MUCF har samordnat Sveriges del av projektet.

Becoming a part of Europe (mucf.se)