Becoming a part of Europe

Sverige och ytterligare åtta länder i Europa har fått bidrag av EU-kommissionen för att arbeta med metoder för integration av unga asylsökande. Projektet Becoming a part of Europe pågår fram till 2019. I Sverige koordineras arbetet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Om projektet Becoming a part of Europe

Under 2017 bjöd MUCF in många organisationer för att medverka i projektet och bidra med erfarenhet och kunskap. 26 organisationer bildade Sveriges nationella expertgrupp. Under våren 2017 träffades företrädare för organisationer i civilsamhället och från offentlig sektor. Det är verksamheter som riktar sig till unga nyanlända och som ger stöd till integration och social inkludering. 

Den nationella expertgruppen i Sverige och i de övriga åtta länderna bidrog med goda exempel på hur deras verksamheter och projekt gjorde skillnad för att unga nyanlända ska inkluderas.

Målet med projektet Becoming a part of Europe är att samla in fungerande metoder, vidareutveckla och bredda dem för att hela Europa tillsammans ska få ett bättre flyktingmottagande. I hela projektet ska unga asylsökande och ensamkommande flyktingbarn involveras. På europeisk nivå utvecklas metoderna, nya metoder och rekommendationer för politiken tas fram.

Sverige, Italien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Malta, Nederländerna, Portugal och Slovenien deltar.

Webbplats för Becoming a part of Europe på EU-nivå

Goda exempel 

Det finns 18 goda exempel. Inspireras av dem! Texterna är på engelska.

Enhet trygga ungdomsmiljöer, Kungälvs kommun

Enter Sweden - IT-guide

Föreningen Framtidståget

Goda grannar, Stockholm

Hitta rätt, Göteborgs stad

Individuell människohjälp och Svenska kyrkan

Integrationsplattformen för barn och unga, Lerums kommun

Kontaktcenter och socialförvaltningen, Helsingborgs stad

Linköpings Stadsmission

Plattformers

Projekt ”Unga möter unga”, Svedala Kommun

Skåne Stadsmission

ProjektX, Solna Ungdomscafé, Solna stad

Songlines

Söderköpings kommun

Ung fritid, Södertälje kommun

Ung Integration, Helsingborg

YOUMO.se