Att arbeta med flyktingbarn, Tylösandsdagarna

Den 27 maj 2019 deltar MUCF i tre programpunkter under dagen och kvällen:

  • Youmo.se - Vägledning för samtal om hälsa, sex, jämställdhet, relationer, rättigheter och skyldigheter med unga nyanlända och unga asylsökande.
  • Unga som varken arbetar eller studerar – samverkan för effektiva insatser. Mario Zetino, utvecklingsledare
  • Hur är det att vara ung idag? Webbsidan ungidag.se samlar statistik om unga och den presenteras tillsammans med 2019 års fördjupningsrapport som handlar om skillnader mellan unga födda i Sverige och unga födda utomlands. Petter Holmgren, utredare, presenterar arbetet med webbplatsen, hur den kan vara stöd i era verksamheter och resultat från rapporten.

Tylösandsdagarna är en nationell konferens som anordnas av Region Kronoberg i tre dagar, 27-29 maj 2019. Välkommen att träffa oss på MUCF vid vårt informationsbord under dessa dagar!

Mer information och anmälan, regionkronoberg.se