Arbete och försörjning

Att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden är en central fråga för tillgång till välfärd och inflytande.

Kille sminkar en kund i en affär.

Det här gör vi

Vi stödjer kommuner och andra lokala aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar.

Vi tar fram kunskap om situationen för unga på arbetsmarknaden.

Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (uvas).

MUCF ska bland annat skapa förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnare insatser till unga.

Uppdraget förbereds under 2018 och kommer att implementeras under våren 2019.

Mer om uppdraget

Ungas etablering

Under 2016 och 2017 har vi tagit fram kunskap om ungas etablering på arbetsmarknaden.

  • Rapporten Fokus 16, del 1 och 2, beskriver etableringen för unga nyanlända.
  • Rapporten Fokus 17, delrapport 1, beskriver hela gruppen ungas etablering
  • Rapporten Fokus 17, delrapport 2, beskriver etableringen för unga med funktionsnedsättning
  • Rapporten Fokus 17, delrapport 3, beskriver etableringen för unga hbtq-personer.
  • De båda rapporterna Bredda normen sammanställer tidigare kunskap om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden och lyfter unga hbtq-personers egna röster om hur det är att varken arbeta eller studera.

Ta reda på hur ungas arbetssituation ser ut på din ort

Vad har unga för framtidsplaner där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Statistik om unga

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter.

ungidag.se

Arbetsförmedlingen har också aktuell statistik om arbetslöshet.

Statistik och publikationer